Kisgyermeknevelő

Biatorbágyi Gólyafészek Bölcsőde pályázatot hirdet

KISGYERMEKNEVELŐI

feladatok ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 
Határozott idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: 
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: 

Pest megye, 2051 Biatorbágy Szent István utca 2.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 

0- 3 éves gyermekek gondozása, nevelése. Harmonikus testi – szellemi fejlődésének segítése az életkor, és egyéni sajátosságok figyelembevételével.

Illetmény, juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. Közalkalmazott, garantált létminimum, főiskolai végzettség esetén Ped 1-be való besorolás, bölcsődei pótlék, cafetéria, kedvezményes helyi étkezési lehetőség.

Pályázati feltételek: 
 • Középiskola/gimnázium, Csecsemő-és gyermekgondozó (OKJ), emelt szintű Bölcsődei szakgondozó (OKJ) Csecsemő-és kisgyermekgondozó (OKJ) Csecsemő és kisgyermeknevelő (BA) Csecsemő- és kisgyermeknevelő-gondozó (OKJ) Kisgyermekgondozó-nevelő (OKJ),
 • Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány és alkalmassági vizsgálat.
Előnyt jelent: 

Elvárt kompetenciák, készségek, szakma iránti elhivatottság, rátermettség, szakma iránti alázat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
 • részletes szakmai fényképes önéletrajz
 • a munkakör betöltéséhez szükséges iskolai végzettség másolata
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy az igazolás elindítását igazoló dokumentum másolata
 • Motivációs levél
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat, amely 1 hónapon belül készült.
A beosztás betölthetőségének időpontja: 

2017.12.04.

A pályázat benyújtásának határideje: 

2017.11.30

A pályázat benyújtásának módja: 

Postai úton, a pályázatnak a Gólyafészek Bölcsőde címére kérjük elküldeni: 2051 Biatorbágy Szent István utca 2. Személyesen: Regős Zoltánné intézményvezetőnél, 2051 Biatorbágy, Szent István utca 2. Email-ben: regos.zoltanne.erzsi@gmail.com

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

Aki megfelel a pályázati kiírásnak azt követően személyes beszélgetés, motiváltságáról, rátermettségéről intézményünkben

A pályázat elbírálásának határideje: 

2017.12.01.

A pályázati kiírás közzétételének helye: 
 • Biatorbágy város honlapja, Önkormányzati hirdetőtábláira
 • Helyben szokásos módon óvodáinkban
 • BDDSZ- honlapján
 • Bölcsődék Egyesületének Honlapján
 • Közigállás
A munkáltatóval kapcsolatos további információk: 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Regős Zoltánné 06-23/ 820-100/ 1 mellék, 06-30/ 337-4766 telefonszámon.