Terápiás munkatárs

A Fészek Fogyatékosok Nappali Ellátója határozatlan időre szóló állást hirdet 

Terápiás munkatárs

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: 
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: 

2051 Biatorbágy, Táncsics M. u. 9

Illetmény, juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek: 

lsőfokú végzettség (gyógypedagógus,  szociál pedagógus, felsőfokú gyógyped. asszisztens, pedagógiai asszisztens, szociális ápoló és gondozó).

Elvárt kompetenciák: 

empátia, kommunikativ nyugodt temperamentum, problémamegoldó képesség, kreativítás, csapatban való együttműködés.

A pályázat benyújtásának határideje: 

2018.02.15.

A pályázat benyújtásának módja: 

Postai úton vagy személyesen: Fészek Fogyatékosok Nappali Ellátója, 2051 Biatorbágy, Táncsics M. u. 9., Kovács Mária intézményvezetőnek címezve, vagy email-en a biatorbagy.feszek@gmail.hu címre.

A pályázat elbírálásának határideje: 

2018 február 28.