VÉDŐNŐ, ISKOLAVÉDŐNŐ

Biatorbágy Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot ír ki

 

VÉDŐNŐ, ISKOLAVÉDŐNŐ

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 

A területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V.21.) ESZCSM rendelet 3. §-ában meghatározottak.

Illetmény, juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek: 
  • Főiskolai védőnői diploma vagy azzal egyenértékűnek elismert oklevél
  • Büntetlen előélet
  • Cselekvőképesség
  • Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz
Előnyt jelent: 
  • Szakmai tapasztalat
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
  • Önéletrajz
  • Végzettséget igazoló dokumentumok másolata
  • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
  • Hozzájáruló nyilatkozat ahhoz, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a teljes pályázati anyagba betekinthetnek.
A beosztás betölthetőségének időpontja: 

Elbírálást követően azonnal

A pályázat benyújtásának határideje: 

2019. február 28.

A pályázat benyújtásának módja: 

• Postai úton a pályázatnak Biatorbágy Város Önkormányzata címére (2051 Biatorbágy, Baross G. u. 2/a.) történő megküldésével; • Elektronikus úton a hr@biatorbagy.hu címre.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A pályázatok elbírálására a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

A pályázat elbírálásának határideje: 

2019 március 10.

A pályázati kiírás közzétételének ideje: 

2019 február 06.

A pályázati kiírás közzétételének helye: 

Nemzeti Közigazgatási Intézet Közigazgatási Személyügyi Szolgáltató Főosztálya internetes oldala2018. április 26.

A munkáltatóval kapcsolatos további információk: 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tresó Zoltán és Balog Gábor nyújt a 06-23-310-174/238 telefonszámon.

www.biatorbagy.hu