Bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység

A kereskedelmi tevékenység végzését be kell jelenteni a hatóságnál. Bizonyos tevékenységeknél elegendő a bejelentés, más esetekben viszont elengedhetetlen a működési engedély. A kereskedő a tevékenységét érintő fontosabb változásokat haladéktalanul köteles bejelenteni.

A kereskedőnek a bejelentés-köteles termék forgalmazását be kell jelentenie.
A jegyző a bejelentésről szóló igazolást a nyilvántartási számmal együtt megküldi a közreműködő hatóságok részére, akik - amennyiben a forgalmazott termékkörök a feladat-és hatáskörüket érinti- 30 napon belül ellenőrzést folytatnak le.

A jegyző a bejelentésről nyilvántartást vezet, valamint internetes közzéteszi és a bejegyzett adatokat megküldi az Országos nyilvántartást vezető kormányhivatal részére is. A kereskedő az adatokban bekövetkezett változást haladéktalanul, illetve a nyitva tartási idő változását, az azt megelőző 8 napon belül köteles bejelenteni a jegyzőnek.

Az eljárás jogi alapja:

  • a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009 (IX.29.) Korm. rendelet,
  • a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény,
  • a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény,
  • a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény,
  • az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény

Illetékességi terület:
Biatorbágy közigazgatási területén végzett kereskedelmi tevékenységek, kivéve a 210/2009 (IX.29.) Korm. rendelet 2. § a) pont szerinti tevékenységek esetében a Biatorbágyi székhellyel rendelkező kereskedők

Benyújtandó dokumentumok:

  • bejelentő nyomtatvány
  • nem a kérelmező tulajdonában levő üzlet esetén az üzlet használatának jogcímét igazoló okirat,
  • haszonélvezet esetén, ha nem a haszonélvező a kérelmező, a haszonélvező hozzájárulását igazoló okirat,
  • tulajdonközösség esetén, ha nem a tulajdonostársak közössége a kérelmező, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat.

Eljárási illetékek:
3000,- Ft, melyet illetékbélyegben kell leróni

Eljárás Megindítása:
A kitöltött nyomtatványt és mellékleteit Biatorbágy Város Jegyzőjéhez kell benyújtani, postai úton vagy személyesen.

Ügyintézési határidő:
15 nap

I. fokon döntést hozó szerv:
Biatorbágy Város Jegyzője

II. fokon eljáró hatóság:
Pest Megyei Kormányhivatal

Az eljárást megindító irat benyújtására nyitva álló határidő:
A tevékenység megkezdését megelőzően.
 

Ügyintézés helye: 
Biatorbágyi Polgármesteri Hivatal
Szervezési osztály
2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a
Temesvári Ferencné Kovács Katalin
06 23 310-174/260
Letölthető nyomtaványok: 

Nincs letölthető dokumentum ehhez az ügyleíráshoz.