Képviselő-testületi ülés 2017.11.30.

MEGHÍVÓ

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. november 30-án (csütörtökön), 15.00 órakor a Városháza tanácstermében (102. terem) képviselő-testületi ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Állampolgári bejelentések

A polgármester beszámolója két ülés közötti időszak eseményeiről

Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

 

Napirend:

1.) Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. évi munkaterve
Előadó: Polgármester
2.) A 2018. évi jelzőrendszeres házi segítségnyújtásról
Előadó: Polgármester
3.) Az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló 7/2010.(07.01.) számú rendelet felülvizsgálatáról
Előadó: Polgármester
4.) A lakáscélú helyi támogatásokról szóló 26/2012. (X.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Polgármester
5.) A Juhász Ferenc Művelődési Központ 2018. évi költségvetés elfogadásáig terjedő időszakra tervezett programjainak finanszírozásáról
Előadó: Polgármester
6.) A Benedek Elek Óvoda köznevelési pályázatával kapcsolatos kifizetési kérelméről
Előadó: Polgármester
7.) Ohmüllner Alapítvány kérelméről
Előadó: Polgármester
8.) Biatorbágyi Tájvédő Kör kérelméről
Előadó: Polgármester
9.) A Biatorbágyi Diákokért Közalapítvánnyal kapcsolatos ügyekről
Előadó: Polgármester
10.) Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága ügyrendjének jóváhagyásáról
Előadó: Polgármester
11.) A DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. által a Katalin-hegyen telepíteni kívánt távközlési toronyról
Előadó: Polgármester
12.) Biatorbágy Város Önkormányzata szervezeti és működési szabályzatáról szóló 3/2011.(02.25.) önkormányzati rendelet és Biatorbágyi Polgármesteri Hivatal szervezeti és működési szabályzatának módosításáról
Előadó: Polgármester
13.) Biatorbágy Nagyközség Képviselő-testülete 5/2007. (05. 03.) Ör. sz. rendelete „A 12 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó járművek helyi közútra történő behajtásához szükséges közútkezelői hozzájárulás kiadásáról” módosításáról
Előadó: Polgármester
14.) A helyi építési szabályzat felülvizsgálatával összefüggő kérdésekről – Településrendezési szerződések megkötéséről
  • Magyar Belmisszió Biatorbágy Közhasznú Egyesülettel kötendő településrendezési szerződésről
  • az UTT Europe Kft-vel kötendő településrendezési szerződésről

Előadó: Polgármester

(a napirendhez tartozó előterjesztés pótanyagként kerül kiküldésre)

15.) Biatorbágy 3638/2 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonásáról
Előadó: Polgármester
16.) Biatorbágy 3436/6 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonásáról
Előadó: Polgármester
17.) A helyi adórendeletek felülvizsgálatáról
Előadó: Polgármester
18.)

Biatorbágy Város 2017- es költségvetésének elemzéséről, Biatorbágy Város Önkormányzata 2018. évi költségvetési koncepciójáról
Előadó: Polgármester

(a napirendhez tartozó előterjesztés pótanyagként kerül kiküldésre)

19.) Biatorbágy Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló Képviselő-testületének 5/2017. (II. 24.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Előadó: Polgármester

20.) Tájékoztatások, javaslatok
21.) Tisztségviselői, bizottsági előterjesztések
22.) Felterjesztés miniszteri Munkácsy Mihály-díj elismerésre (zárt)
Előadó: Polgármester
23.) Pályázati kiírás állati hulladék ártalmatlanításáról, kóbor állatok begyűjtéséről (zárt)
Előadó: Polgármester
24.) Bírósági perekről (zárt)
Előadó: Polgármester

Pótanyag:

Bizottsági jegyzőkönyvek:

Biatorbágy, 2017. november 24.

Tarjáni István s.k.

polgármester

2017.11.30 15:00
Europa/Budapest