Képviselő-testületi ülés 2018.10.25.

MEGHÍVÓ

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. október 25-én (csütörtökön), 15.00 órakor a Városháza tanácstermében (102. terem) képviselő-testületi ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Állampolgári bejelentések
A polgármester beszámolója két ülés közötti időszak eseményeiről
Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Napirend:

1.) Biatorbágy közösségi közlekedésének felülvizsgálatáról – vizsgálati dokumentáció elfogadásáról
Előadó: Polgármester
2.) Településképi rendelet elfogadásáról
Előadó: Polgármester
3.) A Biatorbágyi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat elhelyezéséről
Előadó: Polgármester
4.) Az 5. KER. PROPERTY Ingatlanforgalmazó Kft-vel kötendő településrendezési szerződésről
Előadó: Polgármester
5.) Beépítésre nem szánt területek felzárkóztatásáról III. forduló
Előadó: Alpolgármester
6.) Az élelmezési nyersanyagnormákról és a fizetendő térítési díjakról szóló 13/2008. (10.03.) Ör. számú rendelet módosításáról
Előadó: Polgármester
7.) A Biatorbágyi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat hatósági ellenőrzésével kapcsolatos intézkedésekről
Előadó: Polgármester
8.) A 4/2000.(05.01.) közművelődési rendelet felülvizsgálatáról, és új kulturális koncepció megalkotásáról
Előadó: Polgármester
9.) A Benedek Elek Óvoda 2018/2019-es nevelési évének munkatervéről
Előadó: Polgármester
10.) Óvodai álláshelyek betöltéséről
Előadó: Polgármester
11.) Közétkeztetéssel kapcsolatos technikai kérdésekről
Előadó: Polgármester
12.) A Biatorbágy 015/20, és a 015/21 hrsz-ú ingatlanok földhivatali átvezetéséről
Előadó: Polgármester
13.) Erdőterületek igénybevételéről
Előadó: Polgármester
14.) A Katalin hegy 3149 hrsz-ú út elnevezéséről
Előadó: Polgármester
15.) Biatorbágy Város Önkormányzata 2019. évi belső ellenőrzési tervéről és a stratégiai ellenőrzési tervről
Előadó: Jegyző
16.) Budaörs város járási székhely kialakítási kérelemről
Előadó: Polgármester
17.) Biatorbágy Város Önkormányzata 2018. évi közbeszerzési tervének módosításáról
Előadó: Polgármester
18.) Iharosi tábor üzleti- és üzemeltetési tervéről
Előadó: Polgármester
19.) Fonyódligeti üdülő üzleti- és üzemeltetési tervéről
Előadó: Polgármester
20.) Biatorbágy Város Képviselő-testülete 3/2018. (II. 23.) költségvetési rendeletének módosításáról

Előadó: Polgármester
 

21.) Tájékoztatások, javaslatok
22.) Tisztségviselői, bizottsági előterjesztések
23.) Csokonai utcai ingatlan felajánlásáról – ZÁRT
Előadó: Polgármester
24.) Ingatlanvásárlással összefüggő kérdésekről – ZÁRT
Előadó: Polgármester

Pótanyag:

Biatorbágy, 2018. október 19.

Tarjáni István
Polgármester
      

2018.10.25 15:00
Europa/Budapest