Képviselő-testületi ülés 2019.02.19.

MEGHÍVÓ

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. február 19-én (kedden), 16.30 órakor a Városháza tanácstermében (102. terem) rendkívüli képviselő-testületi ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Napirend előtt:

Külsős bizottsági tag eskütétele

Napirend:

1.) Biatorbágy város közigazgatási területén, menetrend szerinti, helyi autóbusz-közlekedés közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására kiírt közbeszerzési eljárás megindításáról
Előadó: Polgármester
2.) A „Biatorbágy, Ohmüllner Márton Sétány menti sportpark és játszótér kialakításához szükséges építőipari kivitelezési tevékenység végzésére vonatkozóan” tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás újbóli kiírásáról
Előadó: Polgármester
3.) A Biatorbágy 4431 hrsz-ú ingatlan elővásárlási jogáról
Előadó: Polgármester

Pótanyag:

Biatorbágy, 2019. február 15.

Tarjáni István
polgármester 

2019.02.19 16:30
Europa/Budapest