Egyéb kiadványok

Az önkormányzat a település történelme illetve nagyobb eseményei alkalmával időszaki és eseti kiadványokat jelentet meg. Biatorbágy a kilencvenes évek óta eltelt időszak alatt jelentős gazdasági-társadalmi változáson ment keresztül, melynek megörökítése, feldolgozása, elemzése a jelen folyamatainak megértésének fontos eszköze, de ugyanilyen lényeges szempont az is, hogy az utókor számára értékelhető történeti lenyomatok szülessenek.

A kiadványok jelentős része tehát a jelen történéseit dolgozza fel, illetve a nagyobb változásokat megelőző időszakok elemzése a céljuk, mint például a 2007-es várossá válást megelőző időszak társadalmi-gazdasági folyamatait bemutató Biatorbágy város 1192-1996-2007 című kiadvány.
A kötetek között szerepelnek történeti dokumentációk is, mint a város településközpontjainak rehabilitációjáról szóló színes fénykép- és térkép album, vagy a Szily-kastély és a Sándor-Metternich-kastély építészettörténeti feltárását tartalmazó többkötetes, tudományos értékű munkák, amelyek elsődleges célja, hogy segítsék a műemlékek rehabilitációját.

A kiadványok ingyenesen letölthetők.

Biatorbágy Város és Táj kapcsolata

A 2006-ban a Szent István Egyetem Tájépítészeti és Településtervezési Karán készült hallgatói mestertervek

A Sándor-Metternich-kastély építészettörténeti kutatása

A Sándor-Metternich-kastély építészettörténeti kutatása és a vizsgálatból készült tudományos dokumentáció Biatorbágy Város Önrkományzata megbízásából készült. Mivel korábban a kastély egyetlen átalakítása során sem készült ilyen jellegű és mélységű tudományos dokumentáció, a tanulmány célja, hogy az országos szintű műemléki védelem alatt álló kastély jövőbeni helyreállításához szakmai alapot, javaslataival hatékony segítséget adjon. Utóbbiakat a dokumentáció készítői szakvélemény jelleggel fogalmazták meg.

Biatorbágy Város 1192-1966-2007

 

Biatorbágy város 1192-1966-2007

Tisztelt Olvasó! Biatorbágy Kedves Barátja!

Dr. Sólyom László, a Magyar Köztársaság elnöke 127/2007. (VI. 29.) KE határozatával 2007. július 1-jétől Biatorbágyot városi rangra emelte.

Az önkormányzati törvény szerint a nagyközségek önkormányzatai akkor kezdeményezhetik a várossá nyilvánítást, ha a városi cím használatát fejlettségük, térségi szerepük indokolja. Biatorbágy 2007. január 31-ig nyújtotta be az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztériumhoz a várossá nyilvánítás kezdeményezésének dokumentációját. (...)

Könyvtártörténet - A biai könyvtár az alapítástól napjainkig

"A rendszerváltó könyvtár - 1990
Már 1989-ben is érezhetõek voltak a közelgõ politikai, társadalmi változások, elkezdõdtek az országos politikai pártok helyi szervezõdései. Évtizedekig nem volt lehetõség a község ügyeibe beleszólni, azt befolyásolni a másként  gondolkozóknak. A politikai változások lehetõséget adtak a különféle pártok megalakulásának, újjászervezõdésekre, a helyi szervezetek életre keltésére, melynek sokszor volt helyszíne a klubkönyvtár."

Szily-kastély - Biatorbágy

"A biatorbágyi Szily-kastély építéstörténetéhez kapcsolódó dokumentumok az 1600-as évek elejére nyúlnak vissza, amikor is a Királyi Könyvek tanúsága szerint a kastély területe és a hozzá kapcsolódó birtokrészek a Fekete család kezén voltak. Mivel a család fiúágon kihalt, 1616-ban a birtokjog az Illés családra szállt. A birtok történetében a kastély  szempontjából elsõ jelentõs dátumként 1627 említendõ. Hügyei Farkas (II.) Pál ebben az évben kapott nádori adományt Bia (a fent említett birtokrészre) és Torbágy felére Eszterházy Miklóstól. II. Farkas Pál írta feljegyzéseiben Eszterházy Miklóssal kapcsolatban: „lettem szolgája 4 lóval; azután palatinusságra választatván szolgáltam egy ideig palatinusságában is.”

Részlet a Szily-kastély Biatorbágy című kiadványból.