Képviselő-testületi ülés 2014.09.18.

Meghívó

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. szeptember 18-án (csütörtökön), 15 órakor a Városháza tanácstermében (102. terem) képviselő-testületi ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Napirend

Állampolgári bejelentések
A polgármester beszámolója két ülés közötti időszak eseményeiről

1.) A hivatal munkaidőn kívüli és a hivatali helyiségen kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és az eseményekhez kapcsolódó többletszolgáltatások ellentételezéseként fizetett díjakról szóló 5/2011.(02.25.) Ör. sz. rendelet módosításáról
Előadó: polgármester
2.) Oktatásszervezési kérdések: Ingatlanhasználati szerződésekkel összefüggő kérdésekről
Előadó: polgármester
3.) A Boldog Gizella Alapítvánnyal kötendő megállapodásról
Előadó: polgármester
4.) A Biatorbágyi Polgárőrség és Önkéntes Tűzoltó Egyesület kérelméről
Előadó: polgármester
5.) A biatorbágyi víziközművek üzemeltetésével összefüggő kérdésekről
Előadó: polgármester
6.) Biatorbágy településfejlesztési koncepciójáról
Előadó: polgármester
7.) A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez való 2015. évi csatlakozásról
Előadó: polgármester
8.) A Karinthy utcai iskola udvarhasználati rendjéről
Előadó: polgármester
9.) A lovas oktatás bevezetéséről
Előadó: polgármester
10.) Tájékoztató Biatorbágy Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének első féléves végrehajtásáról
Előadó: polgármester
11.) A 2014. évi útépítésekkel összefüggő kérdésekről
Előadó: polgármester
12.) Médiaszolgáltatással összefüggő kérelméről
(a napirendhez tartozó előterjesztés pótanyagként kerül kiküldésre)
Előadó: polgármester
13.) Biatorbágy Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014. (II.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Előadó: polgármester
14.) Tájékoztatások, javaslatok
15.) Tisztségviselői, bizottsági előterjesztések
16.) Javaslattétel Pest Megye Önkormányzata által alapított kitüntetésekre (zárt ülés)
Előadó: polgármester
17.) A településképi véleményezési és településképi bejelentési eljárás, valamint a településképi kötelezés szabályairól szóló 15/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelet alapján hozott polgármesteri döntésekkel szemben benyújtott fellebbezések elbírásáról (zárt ülés)
18.) Az állati hulladék ártalmatlanítására, kóbor állatok begyűjtésére kiírt pályázat elbírálásról (zárt ülés)
Előadó: polgármester
19.) A közétkeztetés szolgáltatás biztosítására indított közbeszerzési eljárás elbírálásáról (zárt ülés)
(a napirendhez tartozó előterjesztés pótanyagként kerül kiküldésre)
Előadó: polgármester
20.) A Sándor-Metternich kastélyban iskolai tantermek és tornaterem kialakítására megkötött tervezési szerződés módosításáról
(a napirendhez tartozó előterjesztés pótanyagként kerül kiküldésre)
Előadó: polgármester

Tarjáni István
polgármester

Pótanyag:

2014.09.18 15:00
Europe/Budapest
Csatolt fájlMéret
PDF icon Meghívó64.46 KB
ZIP icon Összes anyag (zip)24.98 MB