Képviselő-testületi ülés 2015.03.26.

Meghívó

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. március 26-án (csütörtökön), 15.00 órakor a Városháza tanácstermében (102. terem) képviselő-testületi ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Állampolgári bejelentések
A polgármester beszámolója két ülés közötti időszak eseményeiről
Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Napirend
1.) A természeti értékek helyi védelméről szóló 5/2006. (V. 25.) Ör. rendelet módosításáról
Előadó: Polgármester
2.)

Bizottsági beszámolók a 2014. évi munkáról:
Előadók: Bizottsági elnökök

a) A Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottság beszámolója a 2014. évi munkájáról
b) A Településfejlesztési, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi, valamint a Településfejlesztési Bizottság beszámolója a 2014. évi munkájáról
c) Az Oktatási Bizottság, a Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság, az Oktatási és Kulturális Bizottság beszámolója a2014. évi munkájáról
d) Az Egészségügyi és Szociális Bizottság beszámolója a 2014. évi munkájáró

3.) A Premontrei Női Kanonok Renddel kötött ellátási szerződés módosításáról
Előadó: Polgármester
4.) Az Egészséges Biatorbágyért Közhasznú Egyesület 2015. évi együttműködési megállapodásáról
Előadó: Polgármester
5.) Biatorbágy Város Önkormányzata 2015. évi közbeszerzési tervéről
Előadó: Polgármester
6.) A Biatorbágy 04/26, 04/27, 04/28, 04/29 és 04/30 hrsz.-ú ingatlanokkal kapcsolatos adásvételi előszerződésekről
Előadó: Polgármester
7.) A Biai és Torbágyi Katolikus Egyházak 2015. évi támogatási kérelmével összefüggő kérdésekről
Előadó: Polgármester
8.) A Budakörnyéki Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának módosításáról
Előadó: Polgármester
9.) A hulladékgyűjtés szolgáltatójának éves beszámolója, a külterületi illegális hulladék lerakatok fölszámolásának adminisztratív és operatív lehetőségei
Előadó: Jegyző
10.) A Spalding Alapítvány kérelmével összefüggő kérdésekről
Előadó: Polgármester
11.) Biatorbágy, Herberchtingen tér telekhatárainak rendezéséről
Előadó: Polgármester
12.) A Biatorbágyon működő köznevelési intézmények 2015. évi támogatási pályázatának kiírása
Előadó: Polgármester
13.) Az óvodai beiratkozás időpontjának meghatározása
Előadó: Polgármester
14.) Az óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatására kiírt pályázatról
Előadó: Polgármester
15.) Az általános iskolai osztályok 2015/2016-os tanévi elhelyezéséről
Előadó: Polgármester
16.) A Biatorbágyon működő civil szervezetek 2015. évi támogatási pályázatainak elbírálásáról
Előadó: Polgármester
17.) Nagydobrony testvértelepülés támogatási kérelméről
Előadó: Polgármester
18.) Tájékoztatások, javaslatok
19.) Tisztségviselői, bizottsági előterjesztések
20.) A bírósági ülnökök megválasztásáról – zárt ülés
Előadó: Polgármester
21.) Biatorbágy településszerkezeti tervének és helyi építési szabályzatának elkészítésére kiírt közbeszerzési eljárás elbírálásáról – zárt ülés
Előadó: Polgármester

Pótanyagok:

 

Tarjáni István s.k.
polgármester 

2015.03.26 15:00
Europe/Budapest
Csatolt fájlMéret
PDF icon Meghívó243.3 KB