Képviselő-testületi ülés 2015.04.30.

Meghívó

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. április 30-án (csütörtökön), 15.00 órakor a Városháza tanácstermében (102. terem) képviselő-testületi ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Állampolgári bejelentések
A polgármester beszámolója két ülés közötti időszak eseményeiről
Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Napirend
1.) Tájékoztató Biatorbágy közbiztonságának helyzetéről
melléklet
Előadó: Polgármester
2.) A közterületek használatáról és a reklámhordozók elhelyezéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról
Előadó: Polgármester 
3.) A köznevelési pályázat elbírálásáról
Előadó: Polgármester
4.) Biatorbágy Város koncepciója a köztéri műalkotások elhelyezéséről
Előadó: Polgármester
5.) A Rákóczi Szövetség kérelme a határon túli magyar tannyelvű beiratkozási program támogatásáról
Előadó: Polgármester
6.) A Nagycsaládosok Egyesületének támogatásáról
Előadó: Polgármester
7.) A Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció feladataival összefüggő kérdésekről
Előadó: Polgármester
8.) A Pászti Miklós Alapfokú Művészeti Iskola vezetőjének kérelme az iskolába felvehető tanulók létszámának megemeléséről
Előadó: Polgármester
9.) A Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola udvari sporteszközeinek bővítéséről
Előadó: Polgármester
10.) Nagydobrony testvértelepülés támogatásáról
Előadó: Polgármester
11.) A fonyódligeti üdülő használatának és hasznosításának koncepciója I.
Előadó: Polgármester
12.) Az iharosi tábor használatának és hasznosításának koncepciója I.
Előadó: Polgármester
13.) Tájékoztató a 2014. évi belső ellenőrzési terv végrehajtásáról
Előadó: Jegyző
14.) A Gyöngyvirág utca forgalmával összefüggő kérdésekről
Előadó: Polgármester
15.) A Budakeszi Járási Mentési Pont létrehozásáról
Előadó: Polgármester
16.) Beszámoló a Városgondnokság munkájáról
Előadó: Polgármester
17.) Biatorbágy 3141 hrsz-ú ingatlan elővásárlási jogról való lemondásról (Katalin-hegy)
Előadó: Polgármester
18.) Az Összefogás Építési Alapból igényelhető támogatással összefüggő kérdésekről
Előadó: Polgármester
19.) „Fészek” Fogyatékosok Nappali Ellátójának telephely kérelméről
Előadó: Polgármester
20.) A Dr. Vass Miklós Alapítvány 2015. évi támogatásáról
Előadó: Polgármester
21.) Biatorbágy jó hírének öregbítésével összefüggő kérdésekről
Előadó: Polgármester
22.) Biatorbágy Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Polgármester 
23) Biatorbágy 02/22 hrsz-ú ingatlan belterületbe csatolási kérelméről
Előadó: Polgármester
24.) Budapest – Balaton közötti kerékpárút nyomvonalával kapcsolatos kérdésekről
Előadó: Polgármester
25.) Tájékoztatások, javaslatok
26.) Tisztségviselői, bizottsági előterjesztések
27.) A Vasút utca 7. szám alatti ingatlan bérbeadásáról és megvásárlásáról – zárt ülés
Előadó: Polgármester
28.) Az önkormányzati televízióval összefüggő kérdésekről – zárt ülés
Előadó: Polgármester
29.) Tájékoztató a kitüntetések 2015. évi adományozásáról – zárt ülés
Előadó: Polgármester
30.) Ápolási támogatás formájában nyújtott települési támogatás megállapítása iránti kérelme ügyében benyújtott fellebbezés elbírálásáról – zárt ülés
Előadó: Polgármester
31.) Biatorbágy Város Önkormányzata által átruházott az önkormányzat saját halottjának nyilvánítása ügyében hozott döntésekről
Előadó: Polgármester

Pótanyagok:

 

Tarjáni István s.k.
polgármester 

2015.04.30 15:00
Europe/Budapest
Csatolt fájlMéret
PDF icon Meghívó247.3 KB