Képviselő-testületi ülés 2015.07.16.

Meghívó

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. július 16-án (csütörtökön), 17 órakor a Városháza tanácstermében (102. terem) rendkívüli képviselő-testületi ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Napirend
1.) A Biatorbágy, Szarvasugrás közműveinek átvételéről
(a napirendhez tartozó előterjesztés pótanyagként kerül kiküldésre)
Előadó: polgármester
2.) A helyi építési szabályzat megalkotásával összefüggő kérdésekről - Biatorbágy új településrendezési eszközeinek az elkészítése, a településszerkezeti terv módosítási elemeinek meghatározása
Előadó: polgármester
3.) Biatorbágy 455/2 hrsz-ú ingatlanrész vásárlásáról
Előadó: polgármester
4.) Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázatról
Előadó: polgármester
5.) Közbeszerzési eljárás elbírálása Biatorbágy, Kolozsvári utca (hrsz.: 704/2) sporttelepen futókör építésére (zárt ülés)
Előadó: polgármester

Pótanyag:

 

Tarjáni István
polgármester 

2015.07.16 17:00
Europe/Budapest