Képviselő-testületi ülés 2016.04.28.

Meghívó

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. április 28-án (csütörtökön), 15.00 órakor a Városháza tanácstermében (102. terem) képviselő-testületi ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Állampolgári bejelentések
A polgármester beszámolója két ülés közötti időszak eseményeiről
Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Napirend
1.) Tájékoztató Biatorbágy közbiztonságának helyzetéről
Előadó: Polgármester
2.) Városi Sportcsarnok építéséről - a Háromoldalú Együttműködési megállapodás módosításáról
(a napirendi ponthoz tartozó előterjesztés pótanyagként kerül kiküldésre)
Előadó: Polgármester
3.) Biatorbágy Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról
Előadó: Polgármester
4.) Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás és vagyonhasznosítás szabályairól szóló rendelet módosításáról
Előadó: Polgármester
5.) Az Egészséges Biatorbágyért Közhasznú Egyesülettel kötendő 2016. évi együttműködési megállapodásról
Előadó: Polgármester
6.) Gólyafészek Bölcsőde szülőkkel kötendő megállapodás módosításáról
Előadó: Polgármester
7.) Premontrei Női Kanonokrenddel hatályos szerződés felülvizsgálatával összefüggő kérdésekről
Előadó: bizottságok elnökei
8.) Ifjúságpolitikai koncepció és cselekvési tervének elfogadásáról és végrehajtásáról
Előadó: Polgármester
9.) Dr. Ágh-Bíró Zoltán kérelméről
Előadó: Polgármester
10.) A fonyódligeti üdülő használatának és hasznosításának koncepciójáról
Előadó: Polgármester 
11.) A Budaörsi Nevelési Tanácsadó kérelméről
Előadó: Polgármester
12.) Biatorbágy Város Önkormányzata közbeszerzési szabályzatának felülvizsgálatáról
Előadó: Polgármester
13.) A Vendel téri óvoda falainak vizesedéséről
Előadó: Polgármester
14.) A Madár-forrással kapcsolatos kérdésekről
Előadó: Polgármester
15.) Tópark M0-M1 lehajtó területén létesített vízközmű vagyon átvételéről
Előadó: Polgármester
16.) Fenntartható közlekedés-fejlesztés Pest megyében VEKOP 5.3.2-15 számú pályázatról
(a napirendi ponthoz tartozó előterjesztés pótanyagként kerül kiküldésre)
Előadó: Polgármester
17.) Biai Református Egyházközség támogatása óvoda építésére, fejlesztésére kiírt VEKOP 6.1.1-15 számú pályázat benyújtásához
Előadó: Polgármester
18.) A Torbágyi Katolikus Egyházközség kérelméről
Előadó: Polgármester
19.) A Torbágyi Katolikus Temető üzemeltetéséről
Előadó: Polgármester
20.) Biatorbágy, Turista út – 1-es dűlő kereszteződésénél lévő illegális hulladéklerakó megszüntetéséről
Előadó: Polgármester
21.) Összefoglaló jelentés a 2015. évi belső ellenőrzési terv végrehajtásáról
Előadó: Jegyző
22.) Útfelújítási keretösszeg 2016. évi felhasználásáról
(a napirendi ponthoz tartozó előterjesztés pótanyagként kerül kiküldésre)
Előadó: Polgármester
23.) Grundfoci pálya építéséről
Előadó: Polgármester
24.) Tájékoztatások, javaslatok
25.) Tisztségviselői, bizottsági előterjesztések
26.) Az Központi orvosi ügyelet ellátásával kapcsolatban közbeszerzési eljárás elbírálásáról – Zárt ülés
Előadó: Polgármester
27.) Szép Porta díj adományozásáról – Zárt ülés
Előadó: Polgármester

Pótanyagok:

 

Tarjáni István
polgármester

2016.04.28 15:00
Europe/Budapest
Csatolt fájlMéret
ZIP icon Összes anyag (zip)18.38 MB