Képviselő-testületi ülés 2016.06.30.

MEGHÍVÓ

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. június 30-án (csütörtökön), 15.00 órakor a Városháza tanácstermében (102. terem) képviselő-testületi ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Állampolgári bejelentések
A polgármester beszámolója két ülés közötti időszak eseményeiről
Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Napirend

1.) Biatorbágy Város Új Településrendezési Eszközeinek elfogadásáról
Előadó: Polgármester
2.) A Gyergyóremetét ért árvízkárok enyhítéséről
Előadó: Polgármester
3.) A Biatorbágy Faluház 2016. évi közművelődési érdekeltségnövelő támogatási pályázata önrészének biztosításáról
Előadó: Polgármester
4.) A 3. számú fogorvosi körzet ellátásának kérdéséről
Előadó: Polgármester
5.) A Boldog Gizella Alapítvánnyal kötendő 2016/2017 évi megállapodásról
Előadó: Polgármester
6.) A Benedek Elek Óvoda pedagógiai programjának véleményezéséről
Előadó: Polgármester
7.) Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötött ingatlan használattal egybekötött közfeladat ellátási megállapodás módosításáról
Előadó: Polgármester
8.) Biatorbágy Város Önkormányzat likvid hitel megújításáról
Előadó: Jegyző
9.) Biatorbágy Város zöldterületeivel kapcsolatos rendeletek módosításáról, új rendelet alkotásáról:
  1. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2014. (V.05.) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről módosításáról,
  2. Biatorbágy Város Képviselő-testülete 7/2015. (V. 8.) rendelete a közterületek használatáról és a reklámhordozók elhelyezéséről módosításáról,
  3. Biatorbágy Város Képviselő-testülete …/2016. (VII. 1.) rendelet a zöldterületek megóvásáról, fenntartásáról és a fák védelméről

Előadó: Polgármester

10.) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés és a települési szilárd hulladékkezeléssel kapcsolatos közszolgáltatás ellátásáról szóló 7/2013 (VI. 28.) rendelet módosításáról
Előadó:Polgármester
11.) A 2016. évi parkoló építési, felújítási keretösszeg felhasználásáról
Előadó: Polgármester
12.) Bakos László területvásárlási kérelméről
Előadó: Polgármester
13.) Bajcsy-Zsilinszky út 1. (943 hrsz.) BIARIA Kft. parkoló megváltási kérelméről
Előadó: Polgármester
14.) Zétényi János telekrész lemondásáról
Előadó: Polgármester
15.) A Karinthy Frigyes u. 4. szám alatti iskolaépület bővítésének projekttervéről
Előadó: Polgármester
16.) Temesvári és társa Kft. telekcsere kérelméről
Előadó: Polgármester
17.) Szily-kastély alagsorának NKA-hoz benyújtott pályázatáról
Előadó: Polgármester
18.) Szily-kastély külső homlokzat I. ütem NKA-hoz benyújtott pályázatáról
Előadó: Polgármester
19.) Biatorbágy 02/23 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonásáról
Előadó: Polgármester
20.) Biatorbágy 3434/3 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonásáról
Előadó: Polgármester
21.) Biatorbágy 3607 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonásáról
Előadó: Polgármester
22.) Új óvoda kiviteli és egyéb terveiről
Előadó: Polgármester
23.) Oktatásszervezési kérdésekről
Előadó: Polgármester
24.) A köznevelési pályázaton elnyert támogatás felhasználásának módosítása iránti kérelemről
Előadó: Polgármester
25.) A Biatorbágy 04/26, 04/26, 04/28, 04/29, 04/30 hrsz.-ú ingatlanokkal kapcsolatos adásvételi előszerződésről
Előadó: Polgármester
26.) Tájékoztatások, javaslatok
27.) Tisztségviselői, bizottsági előterjesztések

Pótanyag:

Biatorbágy, 2016. június 24.

Tarjáni István
polgármester

2016-06-30 15:00
Csatolt fájlMéret
ZIP icon Összes anyag (zip)110.54 MB