Képviselő-testületi ülés 2016.12.01.

MEGHÍVÓ

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. december 1-én (csütörtökön), 15.00 órakor a Városháza tanácstermében (102. terem) képviselő-testületi ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Állampolgári bejelentések
A polgármester beszámolója két ülés közötti időszak eseményeiről
Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Napirend

1.)

A közlekedés helyzetéről (Karinthy utca, és Kolozsvári utca környezete és a Levél utca)
(a napirendhez tartozó előterjesztés pótanyagként kerül kiküldésre)
Előadó: Polgármester

2.) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2017. évi ellátásáról
Előadó: Polgármester
3.) Dr. Nemes-Nagy Györgyi feladat-ellátási szerződésének módosításáról
Előadó: Polgármester 
4.) A 7/2010. (07. 01.) önkormányzati rendelet az egészségügyi alapellátás körzeteinek megállapításáról módosításáról
Előadó: Polgármester
5.) A Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció elfogadásáról, és ellentételezéséről
Előadó: Polgármester
6.) Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. évi munkatervéről
Előadó: Polgármester
7.) A Premontrei Női Kanonokrenddel hatályos szerződés felülvizsgálatával összefüggő kérdésekről
Előadó: Polgármester
8.) Az Iharosi tábor üzleti-, és üzemeltetési tervéről
Előadó. Polgármester
9.) A Fonyódligeti üdülő üzleti-, és üzemeltetési tervéről
Előadó: Polgármester
10.) Juhász Ferenc Művelődési Központ 2017. évi költségvetés elfogadásáig terjedő időre tartó programjainak finanszírozásáról
Előadó: Polgármester
11.) A Bia Veritas Egyesület kérelméről
Előadó: Polgármester 
12.) Biai Református Iskola kérelme úszás oktatás támogatására
Előadó: Polgármester
13.)

A KLIK fenntartásában lévő iskolák működtetői feladatainak átadásáról
(a napirendhez tartozó előterjesztés pótanyagként kerül kiküldésre)
Előadó: Polgármester

14.) Értéktár rendelet megalkotásáról
Előadó: Polgármester
15.) Az I. világháború és az 1956-os emlékművek felállítására benyújtandó pályázatról
Előadó: Polgármester
16.) Ebtartással összefüggő kérdésekről
Előadó: Polgármester
17.)

A mezőgazdaság helyzetéről Biatorbágyon
(a napirendhez tartozó előterjesztés pótanyagként kerül kiküldésre)
Előadó: Polgármester

18.) Média Kft. törzstőke módosításáról
Előadó: Polgármester
19.) Az ügyfél-elégedettség mérésről
Előadó: Polgármester
20.) Biatorbágy Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 6/2016 (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Polgármester
21.)

Tájékoztatások, javaslatok

22.) Tisztségviselői, bizottsági előterjesztések
23.) A 2016. évi ingatlanvásárlási keret felhasználásáról – ZÁRT
Előadó: Polgármester
24.) A Biatorbágyi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat működésének átvilágításáról – ZÁRT
Előadó: Polgármester
25.) A Biatorbágyi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat vezetői pályázatának elbírálásáról – ZÁRT
Előadó: Polgármester
26.) A Juhász Ferenc Művelődési Központ vezetői pályázatának elbírálásáról – ZÁRT
Előadó: Polgármester 
27.) A Karikó János könyvtár vezetői pályázatának elbírálásáról – ZÁRT
Előadó: Polgármester 

Pótanyag:

Biatorbágy, 2016. november 25.

Tarjáni István
polgármester

2016-12-01 15:00