Spóroljon az energiával

otthon_melege.jpg

Két hazai program is segítheti idén a háztartások energiafelhasználásának korszerűsítését. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2017. június 6-án 8:00 órától megnyíló Otthon Melege pályázata vissza nem térítendő támogatást biztosít a lakóépületek illetve a társasházi lakások fűtési rendszereinek energetikai korszerűsítésére, míg a Magyar Fejlesztési Bank – egyelőre társadalmi egyeztetés alatt álló – hitelprogramja a lakóépületek energiahatékonyságának és a megújuló energia felhasználásának növelését célozná.

Sokan összekeverik az Otthon melege pályázatot és az MFB Lakossági Hitelprogramját!

Ez a különbség:

Feltételek 2017: Az Otthon Melege Program (OM) és az MFB Lakossági Hitelprogramja egymástól teljesen független támogatási konstrukciók, melyeknek csak a végső célja egyezik meg, miszerint lakossági energiahatékonysági fejlesztések megvalósítását teszik lehetővé.

A két program eltér egymástól forrásban, annak típusában, valamint eljárási rendjében és a támogatási intenzitásában egyaránt. Az Otthon Melege Program hazai forrásból ad vissza nem térítendő támogatást, az MFB Hitelprogramja EU forrásból hitelt nyújt az igénylőknek.

A két program forrásainak együttes felhasználására azonban lehetőség van, azok kombinálhatók egymással: a hitelprogram keretében nyújtott kölcsön az Otthon Melege Program keretében nyújtott vissza nem térítendő támogatás önerejeként felhasználható, amennyiben a projekt mindkét program feltételeinek megfelel. A hitelprogram önerejének legalább 10%-os arányára vonatkozó előírást azonban ebben az esetben is be kell tartani. Fontos kitétel még az is, hogy az Otthon Melege Program keretében nyújtott vissza nem térítendő támogatás a hitelprogramok keretében nyújtott kölcsön önerejeként nem számolható el.

Hogyan történik a beruházások finanszírozása a most megjelent hitelprogramoknál?

A projektek finanszírozása utófinanszírozással vagy szállítói finanszírozással történhet.

Az utófinanszírozás azt jelenti, hogy a folyósítás utólag, a számla és annak kifizetését igazoló dokumentumok beküldését követően, a hitelfelvevő számlájára történik. A számlák elszámolására – a számlák egy csomagban történő benyújtásával – legfeljebb két alkalommal lesz lehetőség, legfeljebb összesen a kölcsön 50%-a erejéig. Készpénzfizetési számla csak kisösszegű (nettó 300 ezer Ft alatti) kifizetések esetén, utófinanszírozás keretében szolgálhat a folyósítás alapjául.

A finanszírozás másik formája a szállítói finanszírozás. Ebben az esetben a folyósítás, a számla benyújtását követően, közvetlenül a szállító számlájára történik. Így a hitelfelvevőnek nem kell előre kifizetnie a számlákat.

Otthon melege program

Pályázat gázkazán és konvektorok cseréjére (Pályázat kódszáma: ZFR-KAZ/2017)

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 3,5 milliárdos keretösszegű vissza nem térítendő támogatást biztosít lakóépületek illetve társasházi lakások fűtési rendszereinek energetikai korszerűsítésére. A legújabb alprogram célja a lakóépületekbe, illetve társasházi lakásokban található gázkazánok és gázkonvektorok cseréjének támogatása. A fűtőberendezések cseréje mellett a meglévő fűtési rendszer korszerűsítéséhez, a radiátorok cseréjéhez és a kivitelezéshez kapcsolódó járulékos munkálatokhoz – mint például kéményátépítés – igényelhető maximum 40%-s támogatási intenzitás mellett maximum 700.000 forint összegű vissza nem térítendő támogatás. A támogatási kérelmeket a hivatalos pályázati portálon keresztül, elektronikus úton nyújthatják be az ügyfélkapus regisztrációval rendelkező magánszemélyek 2017. június 6-án 8:00 órától.

A részletes Pályázati Útmutató megtekinthető a futeskorszerusites2017.nfsi.hu oldalon.

A pályázattal kapcsolatos további kérdésekre a Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit Kft. (NFSI) Ügyfélszolgálata ad bővebb tájékoztatást az alábbi elérhetőségeken:

E-mail:futes2017@nfsi.hu

Telefonos ügyfélszolgálat

Ügyfélszolgálati idő: Hétfő - Csütörtök: 8:00-16:00, Péntek: 8:00-14:00

Telefonszámok:

+36 70 945 4294

+36 70 945 4250

+36 70 945 6542

+36 70 424 1802

Letölthető dokumentumok

•             Pályázati felhívás

•             Pályázati útmutató

 

 

Lakóépületek energiahatékonyságának és megújuló energia felhasználásának növelését célzó hitel

Azonosító jel: VEKOP-5.2.1-16

Elérhető a VEKOP-5.2.1-16 kódszámú hitelprogram felhívás tervezete, melynek keretein belül lehetséges a lakóépületek energiahatékonyságának javítására, valamint megújuló energia felhasználására vonatkozó tevékenységekre kérelmet benyújtani. A kölcsönfelvevők természetes személyek és társasház vagy lakásszövetkezet lehet. Az igényelhető hitel természetes személy esetén 1-10 millió forintig terjedhet, társasház vagy lakásszövetkezet kölcsönfelvevő 1-7 millió forint közti összeget kérelmezhet 0%-os kamattal.

A hitelprogramban elszámolható költségek az energiahatékonyság javításához és a megújuló energiaforrást hasznosító berendezések kialakításához kapcsolódó tevékenységek. Természetes személy hiteligénye társasházi vagy lakásszövetkezeti lakás korszerűsítése esetén kizárólag az energiahatékonyság növelésére irányulhat.

Elszámolható költségek energiahatékonyság növelése esetén:

•             hőszigetelés

•             nyílászárók cseréje

•             árnyékoló szerkezetek beépítése

•             fűtési- és használatimelegvíz korszerűsítése

•             hővisszanyerő berendezés korszerűsítése

•             világítási rendszerek energiatakarékossá való átalakítása

Társasház vagy lakásszövetkezet kölcsönfelvevő esetén lehetséges továbbá a közös használatú gépészeti rendszerek korszerűsítése és cseréje, valamint a szellőző- és hűtőberendezések cseréje is.

Elszámolható költségek megújuló energia felhasználására vonatkozó tevékenységek esetén:

•             napkollektoros rendszer

•             brikett, pellet, faapríték, faelgázosító kazánrendszer

•             napelemes rendszer

•             hőszivattyús rendszerek

Az önerő elvárt mértéke a projekt elszámolható költségének minimum 10%-a. A kölcsön kamata fix 0%/év, továbbá nem kerül felszámításra a kezelési költség, rendelkezésre tartási jutalék, előtörlesztési díj és szerződésmódosítás díja sem. A kölcsön futamideje a kölcsönszerződés megkötésétől számított legfeljebb 20 év, a szerződéskötést követően a projektet 18 hónapon belül be kell fejezni.

A hitelprogram keretében utoljára 2022. december 31-én lehet hitelkérelmet benyújtani

Részletek az alábbi linken:

https://www.palyazat.gov.hu/vekop-521-16-lakpletek-energiahatkonysgnak-s-megjul-energia-felhasznlsnak-nvelst-clz-hitel

2017.03.16 20:41
Europe/Budapest