Lakossági fórum!

bialogoszines.jpg

Tisztelt Városlakók! Kedves Biatorbágyiak!

A készülő Településképi Arculati Kézikönyv és Településképi Rendelet előzetes munkaközi ismertetéséről Biatorbágy településfejlesztési, településrendezési és településképi feladataival összefüggő partnerségi egyeztetések szabályairól szóló önkormányzati rendeletnek megfelelően lakossági fórumot tartunk 2017. október 3-án 18.00. órakor a Biatorbágyi Polgármesteri Hivatal házassagkötő termében. (2051 Biatorbágy Baross Gábor utca 2/a)

A településkép védelméről szóló 2016 évi LXXIV. törvénynek megfelelően Településképi Arculati Kézikönyvet készítünk, melynek célja, hogy meghatározza a város jellemzőit, értékeit, eltérő karakterű településrészeit, majd eszerint építészeti ajánlásokat fogalmazzon meg szöveges és képi formában a településkép védelméhez, javításához, fejlesztéséhez. Az arculati kézikönyv kidolgozása előfeltétele a településképi rendeletnek, mely megalkotása szintén e törvényből adódó új feladata az önkormányzatoknak. Biatorbágy Város Önkormányzata a Településképi Arculati Kézikönyv előkészítését megrendelte, az előkészítő tervezés megkezdődött.

Városunk különböző területegységeinek megjelenése már ma is különbözőek, sokszínűek. Természetes módon más és más építészeti karaktert sugall például a természet-közeli területek, a történelmi településmagok és a gazdasági területek megjelenése. Biatorbágy népessége az országos átlagnál fiatalabb, dinamikusabb. A város növekedésénél hosszútávon mintegy 18-20 ezer fős lakossággal számolhatunk. Ezek az adottságok egyszerre ösztönöznek minket a hagyományőrzésre és a korszerű városfejlesztési irányok figyelembe vételére, az örökségvédelemre és a kortárs építészeti alkotások egyidejű megvalósítására. Természetesen mindezt magas városépítészeti színvonalon, igényesen tervezve és kivitelezve. Ezt láthatjuk többek között a Sándor-kastély felújításánál is.

A tervezők javaslatai mellett kíváncsiak vagyunk az itt élők véleményére, javaslataira, amelyeket összefoglalóan szeretnénk beépíteni a Településképi Arculati Kézikönyv végleges változatába is.

Kérem Önöket, hogy írásban vagy szóban foglalják össze véleményüket arról, hogy mit tartanak Biatorbágy különböző területein a városképében védendő értéknek, milyennek gondolják a település megjelenését a jövőben. Küldjék meg javaslataikat, a város különböző területeit érintő arculati fejlesztésről, hogy mit szeretnek Biatorbágyban és milyennek látnák szívesen a város jövőképét.

A hír mellékletét képezi:

  • Biatorbágy Város Értékkataszterének, valamint
  • Biatorbágy Város Település Arculati Kézikönyvének munkaközi anyaga.

 

Tisztelettel:

Tarjáni István
polgármester

 

2017.09.14 14:35
Europe/Budapest
Csatolt fájlMéret
PDF icon Biatorbágy Város Értékkatasztere81.5 MB
PDF icon Biatorbágy Város Település Arculati Kézikönyve72.94 MB