Településfejlesztési Bizottság 2017.11.17.

MEGHÍVÓ

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének Településfejlesztési Bizottsága 2017. november 21-én, kedden 16:00 órai kezdettel munkaterv szerinti rendes ülést tart a Városházán, melyre tisztelettel meghívom.

Napirend

1.) A DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. által a Katalin-hegyen telepíteni kívánt távközlési toronyról
2.) A közterület-felügyelet működéséről
3.) Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. évi munkaterve
4.) Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2011. (02.25.) önkormányzati rendelete Biatorbágy Város Önkormányzata szervezeti és működési szabályzatának módosításáról
(a napirendhez tartozó előterjesztés pótanyagként kerül kiküldésre)
5.) Biatorbágy Nagyközség Képviselő-testülete 5/2007. (05. 03.) Ör. sz. rendelete „A 12 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó járművek helyi közútra történő behajtásához szükséges közútkezelői hozzájárulás kiadásáról” módosításáról
6.)

     A helyi építési szabályzat felülvizsgálatával összefüggő kérdésekről – Településrendezési szerződések megkötéséről
  (a napirendhez tartozó előterjesztés pótanyagként kerül kiküldésre)

  • a Magyar Belmisszió Biatorbágy Közhasznú Egyesülettel kötendő településrendezési szerződésről
  • az UTT Europe Kft-vel kötendő településrendezési szerződésről
7.) Biatorbágy 3638/2 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonásáról
8.) Biatorbágy Város önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanainak hasznosításáról (zárt)
(a napirendhez tartozó előterjesztés pótanyagként kerül kiküldésre)
9.) Pályázati kiírás állati hulladék ártalmatlanításáról, kóbor állatok begyűjtéséről (zárt)

Biatorbágy, 2017. november 17.

Kecskés László s.k.
bizottság elnöke
 

2017.11.21 16:00
Europe/Budapest