Tájékoztató az iparűzési adóelőleg kiegészítési (feltöltési) kötelezettségről

bialogoszines.jpg

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) 2. számú melléklet II/A/2/c) pontja szerint - a társaságiadó-előlegnek az adóévi várható fizetendő adó összegére történő kiegészítésére kötelezett, naptári évvel azonos üzleti évet választó vállalkozónak - az adóévre már befizetett helyi iparűzési adóelőlegek összegét a várható éves fizetendő adó összegére az adóév december 20. napjáig ki kell egészíteni.

 

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao-tv.) 26. § (10) bekezdésében foglaltak szerint, a kettős könyvvitelt vezető belföldi illetőségű adózónak és a külföldi vállalkozónak az adóelőleget az adóévben az adóévi várható fizetendő adó összegére kell kiegészíteni. E rendelkezés nem vonatkozik azokra az adózókra, akiknek az adóévet megelőző adóévben az éves szinten számított árbevételük nem haladta meg a 100 millió forintot.

Az adózót előleg-kiegészítési kötelezettség akkor is terheli, ha:

  • a várható évi adójára vonatkozó bejelentés, változás-bejelentést megtételét elmulasztotta,
  • az előlegfizetési időszakra 0 forint előleget állapított meg és vallott (jelentett) be,
  • az előlegfizetési időszakra megállapított és bevallott adóelőleg-részletet nem vagy nem a bevallott összegben fizette meg.

Az adóelőleg kiegészítésének teljesítéséhez adóbevallási kötelezettség is társul, melyet az Art. 32. § (1) bekezdésének második mondata szerint az adózónak az önkormányzati adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon a tárgyév utolsó hónapjának 20. napjáig kell megtenni, azaz a 2017. évi adóelőleg kiegészítés összegét 2017. december 20. napjáig kell bevallani. A bevallási kötelezettség teljesítéséhez szükséges nyomtatvány.

2017. november 1-jétől a Htv. 42/D. §-ának (1) bekezdése értelmében az adózónak lehetősége van arra is, hogy az adóelőleg-kiegészítés összegéről szóló bevallási kötelezettségét is az állami adóhatósághoz elektronikus úton, az állami adóhatóság hatáskörébe tartozó adókról szóló bevallások benyújtására vonatkozó rendelkezések értelemszerű alkalmazásával, az általános nyomtatványkitöltő program használatával teljesítse. Az állami adóhatóság a hozzá beérkezett, az adóelőleg-kiegészítés összegéről szóló adóbevallást – az adóbevallás-benyújtásra kötelezett azonosítását követően, tartalmi vizsgálat nélkül, a befogadó nyugta kiadása mellett – az adóalany által a bevallási nyomtatványon megjelölt székhely, telephely(ek) szerinti önkormányzati adóhatóság részére haladéktalanul, elektronikus úton megküldi.

Az adóbevallási kötelezettség azt is jelenti, hogy az érintett adózónak a bevallást abban az esetben is be kell nyújtania, ha az előleg kiegészítés összege „0" forint.

Felhívjuk a figyelmet arra is, hogy az adózóknak a várható éves adójukat - a mulasztási bírság elkerülése érdekében - ki kell egészíteniük és be kell vallaniuk akkor is, ha az előlegfizetési időszakra nem volt adóelőleg megállapítva.

 

 

Iparűzési adóbefizetést erre a számlaszámra várjuk:

Biatorbágy Város Önkormányzata
10918001-00000005-65370110 számú
Iparűzési adó beszedési számla

2017.12.13 15:48
Europe/Budapest