Képviselő-testületi ülés 2018.08.28.

MEGHÍVÓ

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. augusztus 28. napján (kedden), délután 16:00 órakor a Városháza tanácstermében (102. terem) rendkívüli képviselő-testületi ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Napirend:

1.) A Biatorbágyi Népdalkör támogatási kérelméről
Előadó:Polgármester
2.) A Biatorbágy 092/1 hrsz-ú állami tulajdonú ingatlan megvásárlásáról
Előadó: Polgármester
3.) Egészségház működésével összefüggő kérdésekről – a befogadott többletkapacitások alapján Egészségügyi közreműködői szerződés módosításáról
Előadó: Polgármester
4.) A Boldog Gizella Alapítvánnyal kötendő 2018/2019 évi együttműködési megállapodásról
Előadó: Polgármester
5.) A Viadukt Lovas Egyesület kérelméről szóló 75/2018. (III. 29.) képviselő-testületi határozat módosításáról
Előadó: Polgármester
6.) A helyi piaccal kapcsolatos pályázaton való részvételről II. – a vázlatterv elfogadásáról
Előadó: Polgármester
7.) Az Önkormányzati tulajdonú bölcsődei ellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatására (PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2018) kiírt pályázaton való részvételről
Előadó: Polgármester
8.) A biatorbágyi szennyvíztisztító telep intenzifikációjáról III. – a Fővárosi Vízművek Zrt.-vel kötött kétoldalú Megvalósulási Megállapodás újbóli módosításáról
Előadó: Polgármester
9.) Tájékoztató a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások téli rezsicsökkentéséről
Előadó: Polgármester
10.) A „Dévay utcai óvoda-épület tetőfelújítása” tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás elbírálásáról (ZÁRT)
Előadó: Polgármester

Pótanyag:

Biatorbágy, 2018. augusztus 24.

Tarjáni István

polgármester

2018.08.28 16:00
Europe/Budapest