Kecskés László

Elérhetőségek:

Lakcím: 2051 Biatorbágy, Nagy u. 61.
Mobil: 06 (20) 466-5643
E-mail: klaci61@t-online.hu

 

49 éves, születésem óta Biatorbágyon lakó, végzettségemet tekintve földrajz szakos tanár és népművelő vagyok. 20 évet tanítottam alsó- és középfokú iskolákban – ebből 10 évet a helyi szakmunkásképzőben. Hat év főtanácsosi gyakorlatom van a közigazgatásban. Jelenleg a Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémia kollégiumában dolgozom. A közélet felé 1989-ben fordultam, azután, hogy Grósz Károly kommunista hatalomvesztés esetén fehérterror-veszéllyel ijesztgette az országot. Ekkortájt kezdődött a helyi vízhálózat kiépítése számtalan olyan hibával, amelyeket a lakosság szemüket nyitva tartó embereivel közösen azonnal jeleztünk ugyan, de kijavításra mégsem kerültek. Ugyanakkor kapott a döntéshozó tanácsnak kedves vállalkozó 7 buszmegálló fellépő rámpájára olyan zsíros megbízást, ami a feléből is könnyedén megvalósítható lett volna. Ezért indultam képviselőnek már 1990-ben is és most 2010-ben is, hogy ilyen esetek meg ne ismétlődjenek. Közéleti munkámhoz az erőt egykori biai bíró nagyapámtól és 1956-ban a helyi forradalmi bizottságban titkári feladatokat ellátó apámtól merítem. Több helyi egyesületnek vagyok tagja. Vallom, hogy az egyén és a település kiteljesedéséhez szükség van közösségekre, olyan ünnepekre, eseményekre, mint például a Biatorbágyi Gazdakör 1991 óta évről-évre sikeresen megrendezett térségi borversenye. Biatorbágy 7. választókerületének képviselőjeként, valamint az önkormányzat Településfejlesztési, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottságának elnökeként, az Egészségügyi és Szociális Bizottság tagjaként célom, hogy a település pénzügyi átláthatósága, az itt élők tisztes megélhetése, létbiztonsága, a napi ügyek gyors elintézése és a problémák megoldása végre természetes közös ügyünk lehessen.