Az Összefogás Építési Alapból igényelhető támogatásról

Pályázati kiírás

Az Összefogás Építési Alapból igényelhető támogatásról

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) a civil társadalom megerősítése, közösségek kialakulása, a meglévő infrastrukturális hiányosságok kiküszöbölése, valamint az önkormányzat feladatainak költséghatékony kivitelezése céljából a lakosság önszerveződő közösségei által önkéntes alapon vállalt, a város területén felújító, építő munkákat a település éves költségvetésében meghatározott forrás (Összefogás Építési Alap) erejéig pályázati úton elnyerhető támogatással segíti.

Pályázati feltételek

Pályázatot nyújthat be minden olyan magánszemély, gazdasági társaság, civil szervezet, mely Biatorbágy közigazgatási területén e Rendeletben megfogalmazott célok érdekében felújító, építő munkát végez.

 • A PÁLYÁZAT KERETÉBEN TÁMOGATHATÓ CÉLOK, A TÁMOGATÁS FORMÁJA:
  • a közösség érdekeit szolgálja, ne egyes személyekét,
  • megvalósításában legalább három család részt vegyen,
  • a környezet javításával kapcsolatos, lehetőleg felújító-építési feladat legyen,
  • rövid átfutási idejű legyen (legfeljebb négy hónap),
  • viszonylag kis költségvetéssel bírjon (legfeljebb egy millió Ft)
  • a megvalósítók munkájukon kívül egy alacsony (kb. 10%) önrészt vállaljanak.
  • az Önkormányzat által nyújtott támogatás történik anyag, anyag szállítása, műszaki tanácsadás, felügyelet formájában.
 • A PÁLYÁZAT KERETÉBEN NEM TÁMOGATHATÓK:
  • a politikai tevékenységet folytató szervezetek, pártok.
 • A PÁLYÁZATON FELOSZTÁSRA KERÜLŐ KERETÖSSZEG:
  • A keretösszeget Biatorbágy Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetésében 2.000.000,- Ft összegben határozta meg a képviselő-testület.
  • A pályázaton igényelhető támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.
 • A PÁLYÁZAT KÖTELEZŐ MELLÉKLETEI:
  • a megvalósítást szolgáló tételes költségvetést;
  • anyag- és munkaszükségletét,
  • a megpályázott munka elkészülésének tervezett határidejét.
 • A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HELYE, IDEJE ÉS MÓDJA:
  • 1) A pályázatot Biatorbágy Város Képviselő-testületének címezve, a Polgármesteri Hivatal (2051 Biatorbágy, Baross G. u. 2/a) Ügyfélszolgálatán 2018. május 31. 16.00 óráig lehet benyújtani, illetve postai úton 2018. május 31. éjfélig lehet feladni, zárt borítékban. A zárt borítékon kérjük feltüntetni: Összefogás Építési Alapból igényelhető támogatás 2018.
  • A pályázat elbírálásának határideje: 2018. június 29.
 • KONZULTÁCIÓ, KAPCSOLAT, MEGÁLLAPODÁS
  • A pályázók a döntésről 8 napon belül írásban értesítést kapnak.
  • A pályázaton elnyert pénzösszeg átutalása (kifizetése) 2018. július 31-ig történik.
  •  A kifizetés feltétele, hogy Biatorbágy Város Önkormányzata a támogatás felhasználásáról a támogatottal szerződést kössön, amelyben meghatározásra kerülnek a konkrét támogatás feltételei, folyósításának, elszámolásának módja, az elvégzett munkák bizonylatolásának rendje.
  • A támogatás felhasználásával kapcsolatban Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utólagos elszámolási kötelezettséget ír elő, melynek határideje 2018. december 3.
  • A pályázó, a pályázat benyújtásával egyidejűleg hozzájárul ahhoz, hogy az elnyert támogatási összeg felhasználásának ellenőrzése céljából az önkormányzat által felkért személy részére betekintési jogot biztosít.
  • A pályázatok megfelelő elkészítésének érdekében Szakadáti László alpolgármester telefonon, e-mailben illetve személyesen is segítséget nyújt az előzetesen egyeztetett időpontokban. (2051 Biatorbágy, Baross G. u. 2/a tel.: +36-30-697-4113, e-mail: alpolgarmester@biatorbagy.hu)
  • A pályázat benyújtására nyitva álló határidőn belül benyújtott formailag hiányos pályázatok tekintetében a pályázó hiánypótlásra történő felszólítása 8 naptári napon belül történik.
Csatolt fájlMéret
PDF icon palyazati_kiiras.pdf536.03 KB