Biatorbágyon működő köznevelési intézmények és a Gólyafészek Bölcsőde számára

Biatorbágyon működő köznevelési intézmények és a Gólyafészek Bölcsőde számára

2018.

Biatorbágy Város Önkormányzata támogatni kívánja a biatorbágyi köznevelési intézményekben dolgozó pedagógusok szakmai fejlődését, a nevelőtestületek közösségfejlesztését, szakmai kapcsolatok kialakítását a testvértelepülések intézményeivel, diákcsere programok lebonyolítását és határon túli tanulmányi kirándulások megszervezését a testvértelepülések bevonásával.

Fenti cél elérése érdekében pályázatot ír ki a Biatorbágy Város területén működő, a 2011. évi CXC törvény 7. § (1) bekezdés a), b), f), i) pontjaiban felsorolt intézmények, tagintézmények valamint a Gólyafészek Bölcsőde számára. 

 1. Pályázati témák:
  1. Pedagógus továbbképzés és szakképesítés megszerzésének támogatása (a Gólyafészek Bölcsőde csak erre a témára pályázhat)
  2. Szakmai rendezvényeket is tartalmazó tantestületi csapatépítő programok
  3. Közös szakmai programok, továbbképzések, együttműködések támogatása biatorbágyi, gyergyóremetei, nagydobronyi és alistáli köznevelési intézmények részvételével
  4. Határon túli tanulmányi kirándulások, diákcsere programok 
 2. Pályázók köre: Biatorbágy Város területén működő, a 2011. évi CXC törvény 7. § (1) bekezdés a), b), f), i) pontjaiban felsorolt intézmények valamint a Gólyafészek Bölcsőde
 3. Pályázati feltételek:
  1. A köznevelési pályázati keretből fenntartói és működtetői feladatok nem finanszírozhatók.
  2. Pályázat a 2018. február 1. és 2019. január 31. között megvalósuló programokra nyújtható be.
  3. A köznevelési pályázatból olyan határon túli diákcsere programra nem nyújtható be pályázat, amelyre központi pályázat kiírásra került, de az intézmény nem vett részt azon. (Pl.: „Határtalanul” program)
  4. A pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy a pályázat keretében létrejött eredményeket megosztja. (ahol releváns)
  5. Egyéni pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy a pályázat lezárulását követő öt tanévet az őt delegáló intézményben kíván dolgozni.
  6. A pályázatot az intézményvezetőnek el kell látnia kézjegyével.
 4. Egyéb tudnivalók:
  1. A 2016. és 2017. évi pályázaton támogatást nyert és megkezdett pedagógus-továbbképzésekre új pályázatot nem kell benyújtani.
  2. A 2017. évi pályázaton elnyert, de nem megkezdett pedagógus-továbbképzésekre ismételten be kell nyújtani pályázatot, amennyiben a pályázó fenntartja szándékát.
  3. Az egyes témákra nevelőtestületek közösen, a továbbképzésekre pedagógusok egyénileg nyújthatnak be pályázatot.
 5. A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
  1. A pályázat kapcsolódása más pályázatokhoz, projektekhez
  2. Több intézmény együttműködése a pályázati cél megvalósításában
 6. A pályázat benyújtásának módja, ideje: A pályázatokat papír alapon, formanyomtatványon kell benyújtani Biatorbágy Város Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán 2018. február 12-én 16:00 óráig. A nyomtatvány letölthető Biatorbágy hivatalos honlapjáról, valamint beszerezhető a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán.
 7. A pályázat elbírálása, szerződéskötés, a pályázati összeg utalása: A beérkezett pályázatokat az önkormányzat oktatási és kulturális bizottsága véleménye alapján a képviselő-testület bírálja el 2018. március 31-ig. A pályázat elbírálását követő 15 napon belül sor kerül a szerződéskötésre. Az elnyert pályázati összeg átutalására, számla ellenében történő kifizetésére illetve előleg felvételére a szerződés aláírását követően kerülhet sor.
 8. Elszámolható költségek köre és mértéke:
  1. Képzések: Tandíj, részvételi díj 80 %-a
  2. Szakmai rendezvényekhez kapcsolódó csapatépítő programok: Szállás, utazás, belépők, étkezés 80 %-a
  3. Szakmai programok testvérvárosokkal: Szállás, utazás, belépők, étkezés 100 %-a
  4. Határon túli tanulmányi kirándulások, diákcsere programok: Szállás, utazás, belépők, étkezés 100 %-a
 9. A pályázat elszámolásához szükséges dokumentumok, elszámolási határidő:
  1. Képzés esetén tanúsítvány, bizonyítvány, oklevél, számla a képzési díjról
  2. Dologi kiadásokról számla, felhasználási terület szöveges ismertetése
   A számlák devizaneme: HUF
  3. A szöveges beszámolót is tartalmazó pénzügyi elszámolás határideje: 2019. február 28. 
  4. Az elszámolás elmulasztása vagy határidőn túl benyújtott, vagy szakmai beszámolót nem tartalmazó elszámolás a 2019. évi pályázatból való kizárást vonja maga után.

A pályázati tudnivalókkal kapcsolatban felvilágosítást nyújt Ihászné Pálfi Katalin köznevelési referens személyesen és telefonon a 23/310-174/213-as melléken, illetve e-mailen: palfi.katalin@biatorbagy.hu címen a Polgármesteri Hivatal nyitva tartási idejében.
 

 

Csatolt fájlMéret
PDF icon Pályázati kiírás182.15 KB