Varga László

Elérhetőségek:

Mobil: +36-30-516-77-49
E-mail: vargalac64@gmail.com
Fogadóóra: Telefonos egyeztetés alapján

A 2014 októberében megtartott önkormányzati választáson az 5. választókerület szavazói bizalmából a körzet képviselője lettem. Az ezt követő alakuló ülésen a város képviselő-testülete alpolgármesteri teendőkkel is megbízott.
1998-ban kötöttem életem Biatorbágyhoz. A Petőfi utcában élek grafikus-tervező feleségemmel. Öt gyermek édesapja és egy nevelője vagyok. Pedagógus végzettséggel rendelkezem. Néhány év tanítást követően a kilencvenes évek elejétől művészeti- és rendezvényszervezői munkára váltottam át. A későbbiekben reklám- és nyomdai kiadványok előkészítésével és újságírással is foglalkoztam.

A település közéletébe 2001-től az Általános Iskola Szülői Alapítványában és a Biatorbágyi Polgári Együttműködés Egyesületben vállat önkéntes munkán és tisztségeken át kapcsolódtam be aktívan. 2006 óta végzem feladataimat választott képviselőként a város döntéshozó testületében, ahol az ezt megelőző két cikluson át választókerületem képviselete mellett főként a szakterületemet érintő témákkal foglalkoztam. Előbb az Oktatási Bizottság, 2010-től pedig a Közművelődési Ifjúsági és Sport Bizottság elnökeként. Jelenleg alpolgármesterként a város u.n. humán területeinek fejlesztésében, irányításában és támogatásában jelentkező feladatok és megvalósítandó célok sikerre vitelében segítem Tarjáni István polgármester úr és a képviselő-testület munkáját.

Meglátásom szerint az elmúlt években sokat változott előnyére kisvárosi létünk. Csupán csak néhányat említve a humán területeket érintő legfontosabb eredmények közül: több lábon álló iskolarendszer épült ki; megnyílt a város első bölcsődéje; a Faluház a XXI. század és a jelentősen megfiatalodott lakosság igényeihez igazodva működik; bővült az iskolai és tömegsportot szolgáló létesítmények kínálata; testvérvárosi kapcsolataink két új kárpát-medencei irányba nyitottak további lehetőségeket; miközben civil szervezeteink száma évről-évre gyarapszik, tevékenységük révén egyre színesedik, erősödik közösségünk is.

A városban sokfelé, sokakkal beszélgetve úgy tapasztalom, időről-időre egyre többen gondoljuk úgy, hogy közös ügyeink jó irányba haladnak. További teendőink azonban még bőven akadnak. S mivel az összefogásban, közösen végzett munka örömében, és annak sikerében egyaránt hiszek, bárki segítségére számítok annak érdekében, hogy maholnap minden biatorbágyi vagy hozzánk vendégségbe látogató joggal érezhessen úgy: Jó itt élni, jó itt lenni!