108/2019. (V.2.) határozata Ingatlan vásárlással összefüggő kérdésekről (Biatorbágy, 04/25 hrsz.-ú ingatlan megvételéről)

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének
108/2019. (V.2.) határozata

Ingatlan vásárlással összefüggő kérdésekről

(Biatorbágy, 04/25 hrsz.-ú ingatlan megvételéről)

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az „ingatlan vásárlással összefüggő kérdésekről” szóló előterjesztést és a következő határozatot hozza:

  1. a képviselő- testület oktatásfejlesztés céljára meg kívánja vásárolni a magánszemélyek tulajdonában lévő Biatorbágy, 04/25 hrsz-ú ingatlant;
  2. a képviselő-testület a 04/25 hrsz-ú ingatlan megvásárlása érdekében előszerződést köt a terület tulajdonosaival;
  3. a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a korábban az ún. Háromszög területre kötött előszerződés feltételeinek figyelembevételével a szerződést megkösse a kölcsönösen kialkudott 3.500 Ft/nm vételáron, azzal a kikötéssel, hogy az Eladók kötelesek az Ingatlanok belterületbe vonása és telekrendezése érdekében eljárni, és együttműködni, valamint annak költségét viselni. Felek végleges adás-vételi szerződéskötési kötelezettségük alól csak és kizárólag abban az esetben mentesülnek, ha az ingatlanok más célú hasznosítását és a belterületbe csatolását az ingatlan-nyilvántartási hatóság elutasítja, vagy 2019. december 31. napjáig nem engedélyezi;
  4. a képviselő-testület a szükséges forrást 2019. évi költségvetésének ingatlanvásárlási kerete terhére biztosítja.

Határidő:azonnali

Felelős:Polgármester, Jegyző

Végrehajtásért felel:Műszaki Osztály, Szervezési Osztály

AttachmentSize
PDF icon Letöltés89.45 KB