Képviselő-testületi ülés 2018.05.31.

MEGHÍVÓ

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. május 31-én (csütörtökön), 15.00 órakor a Városháza tanácstermében (102. terem) képviselő-testületi ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Állampolgári bejelentések
A polgármester beszámolója két ülés közötti időszak eseményeiről
Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Napirend

1.) Biatorbágy, Kolozsvári utcai sportpálya környezetére hatályos helyi építési szabályzat (HÉSZ) módosításáról
Előadó: Polgármester
2.) Önkormányzati tulajdonban lévő járdák és csapadékvíz elvezető rendszerek javításának, építésének sorrendjéről
Előadó: Polgármester
3.) Biatorbágy Város Önkormányzata kezelésében lévő utak, csomópontok 2018. évi építése sorrendjének megállapításáról
Előadó: Polgármester
4.) A Budaörsi Rendőrkapitányság kapitányságvezetői beosztásának véleményezéséről
Előadó: Polgármester
5.) Biatorbágy Város Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 9/2009. (10.30.) Ör. sz. rendeletének módosításáról
Előadó: Polgármester
6.) Az alapellátásban dolgozó orvosok (felnőtt- és gyermek háziorvos, fogorvos) kötelező adatszolgáltatásáról szóló 290/2004. (11. 25.) határozat felülvizsgálatáról
Előadó: Polgármester
7.) Az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról szóló 23/2017. (XII. 1.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról
Előadó: Polgármester
8.) A KAB-KEF-18-B a kábítószerügyi egyeztető fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek biztosítására és programjainak támogatása c. pályázaton való indulásról
Előadó: Polgármester
9.) A Juhász Ferenc Művelődési Központ nyári nyitvatartási rendjéről
Előadó: Polgármester
10.) A Karikó János Könyvtár nyári nyitvatartási rendje
Előadó: Polgármester
11.)

Az általános iskolai és óvodai beiratkozásról:

Előadó: Polgármester

12.) A kitüntetések, cím alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 3/2001. (04.10) Ör. sz. rendelet módosításáról
Előadó: Polgármester
13.) Önkormányzati ingatlanokkal összefüggő kérdésekről:

Előadó: Polgármester

14.) Biatorbágy, 3403/2 hrsz-ú ingatlan belterületbe csatolásáról
Előadó: Polgármester
15.) Önkormányzati ingatlanok bérleti szerződéseinek felülvizsgálatáról – Haszonkölcsön illetve földhaszonbérleti szerződésekről
Előadó: Polgármester
16.) Biatorbágy, Gárdonyi köz 2., 186 hrsz-ú ingatlan értékesítésére kiírt pályázatról
Előadó: Polgármester
17.) Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola Udvarprojekt – kiegészítő támogatás igényléséről
Előadó: Polgármester
18.) Pályázat a helyi klímastratégia kidolgozásáról (KEHOP -1.2.1)
Előadó: Polgármester
19.) Iskolai gyermekétkeztetéshez kapcsolódó adminisztratív kérdésekről
(a napirendhez tartozó előterjesztés pótanyagként kerül kiküldésre)
Előadó: Polgármester
20.) „A közétkeztetés szolgáltatás biztosítása” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról
(a napirendhez tartozó előterjesztés pótanyagként kerül kiküldésre)
Előadó: Polgármester
21.) Összefoglaló jelentés a 2017. évi belső ellenőrzési terv végrehajtásáról
Előadó: Jegyző
22.) A 2017 évi közbeszerzési statisztika elfogadásáról
Előadó: Jegyző
23.) Az önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok éves beszámolási kötelezettségéről

Előadó: Polgármester

24.) Az önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok éves beszámolási kötelezettségéről
Előadó: Polgármester
25.) Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2011. (02.25) önkormányzati rendelete Biatorbágy Város Önkormányzata szervezeti és működési szabályzatának, valamint a Polgármesteri Hivatal szervezeti és működési szabályzatának módosításáról

Előadó: Polgármester

26.) Biatorbágy Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról
Előadó: Polgármester
27.) A Biatorbágyi Szennyvíztisztító telep intenzifikációjáról – Fővárosi Vízművek Zrt.-vel 2017. július 3-án kötött Megvalósulási Megállapodás módosításáról
(a napirendhez tartozó előterjesztés pótanyagként kerül kiküldésre)
Előadó: Polgármester
28.) Tájékoztatások, javaslatok
29.) Tisztségviselői, bizottsági előterjesztések
30.) Fábiánné Pammer Katalin elővásárlási jogával kapcsolatos határozatról – ZÁRT
Előadó: Polgármester
31.) Síró Zoltán kifogásáról a kamarai állásfoglalás ellen a Biatorbágy, 0172/21 hrsz-ú ingatlan tekintetében – ZÁRT
Előadó: Polgármester 
32.) Pest megyei kitüntetésekről – ZÁRT
Előadó: Polgármester
33.) „Biatorbágyért” kitüntetés adományozásáról – ZÁRT
Előadó: Polgármester
34.) „Biatorbágy Városáért Életműdíj” adományozásáról – ZÁRT
Előadó: Polgármester
35.) „Török Henrik Pedagógus Díj” adományozásáról – ZÁRT
Előadó: Polgármester
36.) „Szász Gyula Egészségünkért Díj” adományozásáról – ZÁRT
Előadó: Polgármester 
37.) „Szép Porta Biatorbágyért Díj” adományozásáról – ZÁRT
(a napirendhez tartozó előterjesztés pótanyagként kerül kiküldésre)
Előadó: Polgármester

Pótanyag:

Jegyzőkönyvek:

Biatorbágy, 2018. május 25.

Tarjáni István
Polgármester
        

2018-05-31 15:00
AttachmentSize
ZIP icon Összes letöltése (zip)59.69 MB