Egészségügyi és Szociális Bizottság 2018.09.17.

Meghívó

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete Egészségügyi és Szociális Bizottsága 2018. szeptember 17-én (hétfőn) 17.00 órai kezdettel ülést tart a Városházán, melyre tisztelettel meghívom.

1) SOS Krízis Alapítvány I. félévi pénzügyi és szakmai beszámolója
2) Tájékoztató Biatorbágy Város Önkormányzata 2018. évi nyári karbantartási tervének végrehajtásáról
3) Beszámoló a fogorvosi ügyelet működéséről
4) Boldog Gizella Alapítvány éves szakmai beszámolója
5) Az Egészséges Budapest Programban elnyert támogatással összefüggő együttműködési megállapodásról
6) Az Egészségfejlesztési Irodával összefüggő kérdésekről
7) Beszámoló a polgármester által átruházott hatáskörben, 2018. II. negyedévben, szociális ügyekben hozott döntésekről
8) A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez való 2019. évi csatlakozásról
9) A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 9/2009. (10.30.) rendelet módosításáról Támogató Szolgálat igénybevételével kapcsolatos rendelkezések módosításáról
10) A lakáscélú helyi támogatás megállapítása iránti kérelem elutasítása ügyében benyújtott fellebbezés elbírálásáról (zárt)
11) Javaslattétel Pest Megye Önkormányzata által alapított kitüntetésekre (zárt)

Biatorbágy, 2018. szeptember 13.

 

                                                                                 Bodorkos Ádám s.k.

                                                                                 bizottsági elnök

2018-09-17 17:00