Egészségügyi és Szociális Bizottság 2019.02.18.

Meghívó

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete Egészségügyi és Szociális Bizottsága 2019. február 18-án (hétfőn) 17.00 órai kezdettel ülést tart a Városházán, melyre tisztelettel meghívom.

Napirend

1.) Dr. Száray Eszter kérelmének elbírálásáról
2.) Beszámoló az Esély Szociális Társulás 2018. évi működéséről
3.) Beszámoló a központi orvosi ügyelet 2018. évi munkájáról
4.) Beszámoló a Dr. Vass Miklós Alapítvány számára megállapított támogatás 2018. évi felhasználásáról
5.)  Dr. Vass Miklós Alapítvánnyal kötendő együttműködési megállapodásról
6.) Biatorbágy Város Önkormányzata 2019. évi nyári karbantartási programjáról
7.) A fogorvosi társulás 2018. évi beszámolójáról 
8.) A fogorvosi társulás 2019. évi költségvetéséről
9.) A 2019.évi városi Egészségnappal összefüggő kérdésekről
10.) Beszámoló a Gólyafészek Bölcsőde 2018 évi működéséről
11.) A Magyar Vöröskereszt beszámolójáról
12.) Az alapellátásban dolgozó orvosok 2018. évi beszámolójáról
13.) Beszámoló a polgármesteri hivatal 2018. évi munkájáról
14.)  Az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 7/2009. (X. 30.) Ör. sz. rendelet módosításáról
15.) Tájékoztató Biatorbágy Város egészségügyi helyzetéről
(a napirendhez tartozó előterjesztés pótanyagként kerül kiküldésre)
16.) Biatorbágy Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló rendelet elfogadásáról

Biatorbágy, 2019. február 14.

Bodorkos Ádám s.k.
bizottsági elnök

 

2019-02-18 17:00