Településfejlesztési Bizottság 2019.02.19.

  MEGHÍVÓ

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének Településfejlesztési Bizottsága 2019. február 19. kedden, 16 órai kezdettel munkaterv szerinti ülést tart a Városházán, melyre tisztelettel meghívom.

Napirend:

1.) A „Biatorbágy, Ohmüllner Márton Sétány menti sportpark és játszótér kialakításához szükséges építőipari kivitelezési tevékenység végzésére vonatkozóan” tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás újbóli kiírásáról
2.) Biatorbágy város közigazgatási területén, menetrend szerinti, helyi autóbusz-közlekedés közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására kiírt közbeszerzési eljárás megindításáról
3.) Biatorbágy, Ürgehegy 4431 hrsz.-ú ingatlan elővásárlási joggal kapcsolatos kérelemről
4.) Biatorbágy Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló rendelet elfogadásáról
5.) Biatorbágy Város Önkormányzata 2019. évi nyári karbantartási programjáról
6.) Beszámoló a polgármesteri hivatal 2018. évi munkájáról
7.) Biatorbágy Város Környezetvédelmi Programja 2019-2024
8.) Környezetvédelmi Alap létrehozásával összefüggő kérdésekről
9.) Összefogás Építési Alap 2018. évi beszámolója, valamint a 2019. évi pályázati kiírás tervezete
10.) Tavaszi határbejárás előkészítéséről
11.) Biatorbágy Nagyközség Képviselő-testülete 5/2007. (05. 03.) Ör. számú "A 12 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó járművek helyi közútra történő behajtásához szükséges közútkezelői hozzájárulás kiadásáról” szóló rendeletének módosításáról
12.) Városgondnokság működésével, fejlesztésével összefüggő kérdésekről
13.) Beépítésre nem szánt területek felzárkóztatásáról 2019-ben
14.) Magyarország Kormánya téli rezsicsökkentés elnevezésű programjának végrehajtásával összefüggő kérdéseiről
15.) A kerti zöldhulladék égetéséről
16.) A településképi véleményezési és településképi bejelentési eljárás, valamint a településképi kötelezés szabályairól szóló 15/2013.(VI.28.) számú önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről
17.) A Biatorbágy 822/3 hrsz-ú ingatlan elbirtoklási ügyéről (zárt)

Pótanyag:

Biatorbágy, 2019. február 14.

Kecskés László s.k.
bizottság elnöke
 

2019-02-19 16:00