Képviselő-testületi ülés 2019.02.28.

MEGHÍVÓ

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. február 28-án (csütörtökön), 15.00 órakor a Városháza tanácstermében (102. terem) képviselő-testületi ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Állampolgári bejelentések
A polgármester beszámolója két ülés közötti időszak eseményeiről
Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Napirend

1.)

Saját tulajdonú gazdasági társaságok 2019. évi üzleti tervének jóváhagyásáról
Előadó: Polgármester

2.) Dr. Száray Eszter kérelmének elbírálásáról
Előadó: Polgármester
3.) Dr. Vass Miklós Alapítvánnyal kötendő együttműködési megállapodásról
Előadó: Polgármester
4.) Az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 7/2009. (X. 30.) Ör. sz. rendelet módosításáról
Előadó: Polgármester
5.) Az egyes gyermekjóléti ellátásokról szóló 8/2009. (X. 30.) Ör. sz. rendelet módosításáról
Előadó: Polgármester
6.) Központi orvosi ügyelet ellátásával kapcsolatban közbeszerzési eljárás megindításáról
Előadó: Polgármester
7.) A járóbeteg-szakellátás kapacitásának átcsoportosításáról
Előadó: Polgármester
8.) A Benedek Elek Óvoda 2019. évi beiratkozási időpontjának meghatározásáról
Előadó: Polgármester
9.) Biatorbágy Város Környezetvédelmi Programja 2019-2024
Előadó: Polgármester
10.) A településképi véleményezési és településképi bejelentési eljárás, valamint a településképi kötelezés szabályairól szóló 15/2013.(VI.28.) számú önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről
Előadó: Polgármester
11.) A 2019. október 1-től 2021. október 1-ig önkormányzati csoportos földgáz energia közbeszerzésről
Előadó: Polgármester
12.) A 2020. január 1-től 2021. december 31-ig önkormányzati csoportos villamos energia közbeszerzésről
Előadó: Polgármester
13.) A fogorvosi társulás 2019. évi költségvetéséről
Előadó: Polgármester
14.) Biatorbágy Város Önkormányzatának 2019. évi kommunikációs tervéről
Előadó: Polgármester
15.) Beszámoló a polgármesteri hivatal 2018. évi munkájáról
Előadó: Polgármester
16.) Önkormányzati alkalmazottakat érintő bérfejlesztési javaslatról
Előadó: Polgármester 
17.)

Biatorbágy Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről
Előadó: Polgármester

18.) Tájékoztatások, javaslatok
19.) Tisztségviselői, bizottsági előterjesztések
20.) A Biatorbágy 822/3 hrsz-ú ingatlan elbirtoklási ügyéről – ZÁRT
Előadó: Polgármester

Pótanyag:

 

Biatorbágy, 2019. február 22.

Tarjáni István
Polgármester 

2019-02-28 15:00
AttachmentSize
ZIP icon Összes letöltése (zip)46.77 MB