Településfejlesztési Bizottság 2019.03.19.

  MEGHÍVÓ

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének Településfejlesztési Bizottsága 2019. március 19. kedden, 16 órai kezdettel munkaterv szerinti ülést tart a Városházán, melyre tisztelettel meghívom.

Napirend:

1.) Városi Sportcsarnok építéséről – a kivitelezéssel összefüggő kérdésekről
2.) Beszámoló a Viadukt Sport Nonprofit Kft. 2018. évi munkájáról 
3.) A hulladékgyűjtés szolgáltatójának éves beszámolója
4.) Biatorbágy Város Önkormányzata 2019. évi nyári karbantartási programjáról
5.) Az Önkormányzati részvétel a „Tavaszi szemétszüret”-ben
(a napirendhez tartozó előterjesztés pótanyagként kerül kiküldésre)
6.) A Kandó Kálmán utcai lakossági fórumon elhangzott forgalomtechnikai javaslatokról
7.) A külterületek felzárkóztatásának 2019 évi gyakorlati lépéseiről
(a napirendhez tartozó előterjesztés pótanyagként kerül kiküldésre)
8.) Biatorbágy Nagyközség Képviselő-testülete 5/2007. (05. 03.) Ör. számú "A 12 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó járművek helyi közútra történő behajtásához szükséges közútkezelői hozzájárulás kiadásáról” szóló rendeletének módosításáról
9.) Környezetvédelmi Alap létrehozásával összefüggő kérdésekről
10.)

A 2019. évben felújítandó:

  • utcák
  • járdák sorrendjéről
11.) A Pannon Antenna kérelméről
12.) A Biatorbágy 9285/1 hrsz-ú ingatlan művelési ág megváltoztatásáról
13.) A Biatorbágy 2058/3 hrsz-ú ingatlan művelési át megváltoztatásáról
14.) A Biatorbágy 2313/6 hrsz-ú ingatlan művelési ág megváltoztatásáról, és a Biatorbágy 2313/6, 1987/1 hrsz-ú ingatlanok megosztásáról
15.) Biatorbágy 9554/1 hrsz-ú ingatlan haszonbérbe adásáról
16.) A Biatorbágy, Kandó Kálmán utcába épített NA 100 méretű vízvezeték átadás-átvételéről
17.) Biatorbágy 204/1 hrsz-ú ingatlanrész felajánlásáról
(a napirendhez tartozó előterjesztés pótanyagként kerül kiküldésre)
18.) Biatorbágy 7729/4 hrsz-ú ingatlan felajánlásáról
19.) Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló víziközmű hálózathoz történő utólagos csatlakozás műszaki és pénzügyi feltételeiről, valamint az utólagos csatlakozásért fizetendő hozzájárulás mértékéről
20.) A Biatorbágy 2065 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos kérdésekről-ZÁRT-

Pótanyag:

Biatorbágy, 2019. március 6.

Kecskés László s.k.
bizottság elnöke

 

2019-03-19 16:00