Képviselő-testületi ülés 2019.03.28.

MEGHÍVÓ

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. március 28-án (csütörtökön), 15.00 órakor a Városháza tanácstermében (102. terem) képviselő-testületi ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Állampolgári bejelentések
A polgármester beszámolója két ülés közötti időszak eseményeiről
Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

1.)

Önkormányzati tulajdonú Kft-k szakmai beszámolói

Előadó: Polgármester

2.) Járóbeteg-szakellátás kapacitásának átcsoportosításáról
Előadó: Polgármester
3.) Az Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának működésével összefüggő kérdésekről
Előadó: Polgármester
4.) Biatorbágy Város Önkormányzata 2019. évi nyári karbantartási programjáról
Előadó: Polgármester
5.) Orvostechnológiai eszközök fejlesztése az Egészségházban - feltételes közbeszerzési eljárás megindításáról
Előadó: Polgármester
6.) Az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 7/2009. (X. 30.) Ör. sz. rendelet módosításáról
Előadó: Polgármester
7.) Csillagfészek Alapítvány bejegyzési kérelméről
Előadó: Polgármester
8.) Az Érdi Tankerületi Központ fenntartásában lévő biatorbágyi intézmények átszervezésének véleményezéséről
Előadó: Polgármester
9.) A Benedek Elek Óvoda intézményvezetőjének megbízásáról
Előadó: Polgármester
10.) Pályázat kiírása a településképi rendelet alapján
Előadó: Polgármester
11.) WIFI4EU pályázaton elnyert ingyenes wifi pontok kijelöléséről
Előadó: Polgármester
12.)

A Biatorbágyon működő civil szervezetek

Előadó: Polgármester

13.)

A Biatorbágyon működő köznevelési intézmények

Előadó: Polgármester

14.) Környezetvédelmi Alap létrehozásával összefüggő kérdésekről
Előadó: Polgármester
15.)

A 2019. évben felújítandó:

  • a) utcák
  • b) járdák sorrendjéről

Előadó: Polgármester

16.)

Biatorbágyi ingatlanok művelési ágának megváltoztatásáról, és megosztásáról

Előadó: Polgármester

17.) Biatorbágy 9554/1 hrsz-ú ingatlan haszonbérbe adásáról
Előadó: Polgármester
18.) A Biatorbágy, Kandó Kálmán utcába épített NA 100 méretű vízvezeték átadás-átvételéről
Előadó: Polgármester
19.) Biatorbágy 7729/4 hrsz-ú ingatlan felajánlásáról
Előadó: Polgármester
20.) Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló víziközmű hálózathoz történő utólagos csatlakozás műszaki és pénzügyi feltételeiről, valamint az utólagos csatlakozásért fizetendő hozzájárulás mértékéről
Előadó: Polgármester
21.) Biatorbágy Város Önkormányzatának 2019. évi közbeszerzési tervéről
Előadó: Polgármester
22.) Beszámoló a Budakörnyéki Önkormányzati Társulás 2018. évi munkájáról
Előadó: Polgármester
23.) Biatorbágy Város Képviselő-testülete 7/2019. (III. 1.) költségvetési rendeletet érintő kérelmekről
Előadó: Polgármester
24.) Tájékoztatások, javaslatok
25.) Tisztségviselői, bizottsági előterjesztések
26.) A Biatorbágy 2065 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos kérdésekről – ZÁRT
Előadó: Polgármester
27.) Biatorbágy 204/1 hrsz-ú ingatlanrész felajánlásáról – ZÁRT
Előadó: Polgármester 

Pótanyag:

Biatorbágy, 2019. március 22.

Tarjáni István
Polgármester 

2019-03-28 15:00
AttachmentSize
ZIP icon Biatorbágy Város Önkormányzata 2019. évi nyári karbantartási programjáról (zip;xls)33.31 KB