Településfejlesztési Bizottság 2019.05.21.

  MEGHÍVÓ

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének Településfejlesztési Bizottsága 2019. május 21. kedden, 16 órai kezdettel munkaterv szerinti ülést tart a Városházán, melyre tisztelettel meghívom.

Napirend:

1) Biatorbágy Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról 
2) Tájékoztató a településképpel kapcsolatos polgármesteri, illetve főépítészi döntésekről
3) Településrendezési Szerződésekről:
a) CTPark cégcsoport
b) Kemenes cukrász manufaktúra Kft.
c) SIKA Hungária Kft (a napirendhez tartozó előterjesztés pótanyagként kerül kiküldésre)
4) Biatorbágy hatályos településrendezési eszközeinek módosítására készült, M1 autópálya fejlesztését célzó telepítési 
5) Összefogás Építési Alap pályázatainak elbírálásáról
Pályázatok 1.
Pályázatok 2.
Pályázatok 3.
Pályázatok 4.
Pályázatok 5.
Pályázatok 6.
Pályázatok 7.
Pályázatok 8.
6) Patak utcai ingatlanok rendezéséről
7) SM kastély új sportpályák megépítésével kapcsolatos közbeszerzési eljárás kiírásáról
8) Biatorbágy, Nagy utca 452/1 hrsz-ú ingatlanra tervezett új óvoda építéséről, és az ezzel összefüggő Biatorbágy, Nagy utca 29. számú ingatlan lebontásáról – közbeszerzési eljárás kiírásáról 
9) Környezetvédelmi alap felhasználásáról
10) A Kandó Kálmán utcai lakossági fórumon elhangzott forgalomtechnikai javaslatokról
11) Biatorbágy 090/8 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonásáról
12) A Városgondnokság működéséről (a napirendhez tartozó előterjesztés pótanyagként kerül kiküldésre)
13) A haszonbérleti szerződések felülvizsgálatáról
14) A biatorbágyi sportélet működésének területi, teljesítményi és műszaki alapjai (a napirendhez tartozó előterjesztés pótanyagként kerül kiküldésre)
15) A külterületeken (üdülő – és a beépítésre nem szánt területeken) naprakész adatbázis létrehozásáról (a napirendhez tartozó előterjesztés pótanyagként kerül kiküldésre)
16) A Turista úton épített szemétátadó pont megtervezése és megépítéséről (Katalin hegy lábánál, az Ürge hegy lábánál)
17) Az önkormányzati szőlő éves művelési és pénzügyi tervéről
18) Illegális hulladék lerakat (Zajgó, Rédei-út) fölméréséről a Kutya-hegyen, megszüntetésére javaslat
19) Madárforrás területén csapadékvíz csillapító-medence építése és a vízelvezetés megoldásáról
20) Kossuth utcák környékére készült csapadékvíz elvezetési programról
21) Biatorbágy, 9201,9202 hrsz-ú ingatlanok felajánlásáról – ZÁRT
22) "Biatorbágyért" kitüntetés adományozásáról – ZÁRT
23) "Biatorbágy Városáért Életműdíj" adományozásáról – ZÁRT
24) "Geréby Imre” Köztisztviselői Díj adományozásáról – ZÁRT

Biatorbágy, 2019. május 17.                                                                               

      Kecskés László s.k.

                                                                                                                                        bizottság elnöke

2019-05-21 16:00