Egészségügyi és Szociális Bizottság 2019.05.28.

Meghívó

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete Egészségügyi és Szociális Bizottsága 2019. május 28-án (kedden) 17.00 órai kezdettel ülést tart a Városházán, melyre tisztelettel meghívom.

Napirend

1.) Biatorbágy Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról
2.) Az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról szóló 23/2017. (XII. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról
3.) Átfogó értékelés Biatorbágy Város Önkormányzata 2018. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
4.) Tájékoztató Biatorbágy egészségügyi helyzetéről
5.) Beszámoló a Memória Cafe 2018 évi működéséről, az önkormányzati támogatás felhasználásáról és a 2019 évi terveiről
6.) Az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó központi orvosi ügyelet ellátásának biztosításáról szóló Együttműködési Megállapodásról
7.) A Baumann Dentál és Marketing Kft székhelyváltozás bejelentéséről
8.) Gólyafészek Bölcsőde külön kérelme a 2019/2020-as tanévre
9.) A Biatorbágyi Gólyafészek Bölcsőde 2019. évi költségvetési előirányzat átcsoportosítási kérelméről
10.) A Biatorbágyi Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat külön kérelméről 
11.) Dr. Tálas-Tamássy Tamás nem képviselő bizottsági tag lemondása, és új nem képviselő tag választása az Egészségügyi és Szociális Bizottságba valamint a Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottsági tagságáról való lemondás és új Felügyelő Bizottsági tag választása - ZÁRT
12.) Az orvostechnológiai eszközök fejlesztése az Egészségházban tárgyban kiírt közbeszerzési eljárás elbírálásáról - ZÁRT
13.) "Biatorbágyért" kitüntetés adományozásáról - ZÁRT
14.) " Biatorbágy Városáért Életműdíj" adományozásáról - ZÁRT
15.) "Geréby Imre” Köztisztviselői Díj adományozásáról- ZÁRT

Biatorbágy, 2019. május 24.

Bodorkos Ádám s.k.
bizottsági elnök

2019-05-28 17:00