Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottság 2019.06.19.

MEGHÍVÓ

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottsága 2019. június 19-én, szerdán 15:00 órai kezdettel munkaterv szerinti ülést tart a Városházán, melyre tisztelettel meghívom.

Napirend:

1.) Biatorbágy Város Önkormányzata munkájának lakossági értékeléséről
2.) Tájékoztató Biatorbágy Város Önkormányzatának aktuális pénzügyi helyzetéről
(a napirendhez tartozó előterjesztés pótanyagként kerül kiküldésre)
3.) A 2019. évi közbeszerzési terv módosításáról
4.) Összefoglaló jelentés a 2018. évi belső ellenőrzési terv végrehajtásáról
(a napirendhez tartozó előterjesztés pótanyagként kerül kiküldésre)
5.) A helyi építészeti-műszaki tervtanács díjazási és elszámolási feltételrendszeréről, költségvetésben történő szerepeltetéséről
6.) Polgármesteri beszámoló a „Biatorbágy jó hírneve” keretről
7.) Biatorbágy Város Önkormányzata szervezeti és működési szabályzatáról szóló 3/2011.(02.25.) önkormányzati rendeletének módosításáról az „Egyéb, nem iskolai végzettségek támogatása” című pályázattal összefüggésben
8.) Karikó János Könyvtár előirányzat-átcsoportosítási kérelméről
9.) A nagydobronyi önkormányzat kérelméről
10.) Biatorbágy Város Képviselő-testülete 7/2019. (III. 1.) költségvetési rendeletének módosításáról
11.) Elektronikus hibabejelentő mobil applikáció működtetéséről – zárt 
12.) Temesvári Ferencné lemondása a Biatorbágyi Közösségi Médiaszolgáltató Nonprofit Kft. felügyelő bizottsági tagságáról - zárt
(a napirendhez tartozó előterjesztés pótanyagként kerül kiküldésre)

Pótanyag:

Biatorbágy, 2019. június 12.
 

Sólyomvári Béla s.k.
bizottság elnöke

2019-06-19 15:00