Képviselő-testületi ülés 2019.06.27.

MEGHÍVÓ

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. június 27-én (csütörtökön), 15.00 órakor a Városháza tanácstermében (102. terem) képviselő-testületi ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Állampolgári bejelentések
A polgármester beszámolója két ülés közötti időszak eseményeiről
Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Napirend

1.) Biatorbágy Város Önkormányzata munkájának lakossági értékeléséről
Előadó: Polgármester
2.) Biatorbágy hatályos településrendezési eszközeinek (településszerkezeti terv (TSZT) és helyi építési szabályzat (HÉSZ)) módosítási eljárása során megtartott államigazgatási véleményezés lezárásáról
Előadó: Polgármester
3.) Igényelhető helyi értékvédelmi támogatásról szóló pályázatról
Előadó: Polgármester
4.) A helyi építészeti-műszaki tervtanács díjazási és elszámolási feltételrendszeréről, költségvetésben történő szerepeltetéséről
Előadó: Polgármester
5.) A Biatorbágy 2217/2 hrsz-ú ingatlanon nyaraló épület átminősítéséről
Előadó: Polgármester
6.) Beszámoló a Biatorbágyi Értéktár Bizottság első félévi munkájáról
Előadó: Polgármester
7.) Az Egészségház működésével összefüggő kérdésekről – az Egészségügyi közreműködői szerződés módosításáról
Előadó: Polgármester
8.) A Csillagfészek Alapítvány bejegyzési kérelméről hozott 56/2019. (III. 28.) határozat javításáról
Előadó: Polgármester
9.) Muzeális intézmények szakmai támogatására kiírt pályázatról
Előadó: Polgármester
10.) A 2019. évi közbeszerzési terv módosításáról
Előadó: Polgármester
11.) A Biatorbágy 3417 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonásáról
Előadó: Polgármester
12.) A Biatorbágy 092/1 hrsz-ú ingatlan művelési ág változásáról
Előadó: Polgármester
13.) A Biatorbágy 3639/2 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonásáról
Előadó: Polgármester
14.) A Biatorbágy 6300 hrsz-ú ingatlanon elővásárlási joggal kapcsolatos kérelemről
Előadó: Polgármester
15.) A Biatorbágy, Szent László u. 8. szám alatti ingatlan átalakítása a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat részére – koncepció terv elfogadásáról, engedélyes és kiviteli tervek megrendeléséről
Előadó: Polgármester
16.) A Biatorbágy, Szily Kastély hátsó udvarának műfüves borításáról
Előadó: Polgármester
17.) Összefoglaló jelentés a 2018. évi belső ellenőrzési terv végrehajtásáról
(a napirendhez tartozó előterjesztés pótanyagként kerül kiküldésre)
Előadó: Polgármester
18.) Biatorbágy Város Önkormányzata szervezeti és működési szabályzatáról szóló 3/2011.(02.25.) önkormányzati rendeletének módosításáról az „Egyéb, nem iskolai végzettségek támogatása” című pályázattal összefüggésben
Előadó: Polgármester
19.) Az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról szóló 23/2017. (XII. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Polgármester
20.) Új közművelődési rendelet megalkotásáról
Előadó: Polgármester
21.)

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 7/2019. (III. 1.) költségvetési rendeletének módosításáról
Előadó: Polgármester

22.) Tájékoztatások, javaslatok
23.) Tisztségviselői, bizottsági előterjesztések
24.) „Dévay Gyula” Közművelődési Díj adományozásáról – ZÁRT
Előadó: Polgármester
25.) A Biatorbágy 7724/57 hrsz-ú ingatlan megvásárlásáról – ZÁRT
Előadó: Polgármester
26.) A Nagy utca 22. számú ingatlanra kiírt pályázatról – ZÁRT
Előadó: Polgármester
27.) Biatorbágy 3871/13 és 3871/14 hrsz-ú ingatlanok értékesítéséről – ZÁRT
Előadó: Polgármester
28.) A Biatorbágy, 4221 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről – ZÁRT
Előadó: Polgármester
29.) Temesvári Ferencné lemondása a Biatorbágyi Közösségi Médiaszolgáltató Nonprofit Kft. felügyelő bizottsági tagságáról – ZÁRT
Előadó: Polgármester
30.) Biatorbágy Város közigazgatási területén, menetrend szerinti helyi autóbusz- közlekedés Közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátásra” tárgyában indul közbeszerzési eljárás elbírálásáról – ZÁRT
(a napirendhez tartozó előterjesztés pótanyagként kerül kiküldésre)
Előadó: Polgármester
31.) „Biatorbágy Város 2019. évben felújítandó és építendő utcáinak, járdáinak, buszmegállóinak kivitelezése” tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás elbírálásáról – ZÁRT
(a napirendhez tartozó előterjesztés pótanyagként kerül kiküldésre)
Előadó: Polgármester

Pótanyag:

Biatorbágy, 2019. június 21.

Tarjáni István
Polgármester
 

2019-06-27 15:00