Képviselő-testületi ülés 2019.07.17.

MEGHÍVÓ

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. július  17-én (szerdán), 16 órakor a Városháza tanácstermében (102. terem) rendkívüli képviselő-testületi ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Napirend

1.) Biatorbágy Város közigazgatási területén, menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés szervezetrendszeri kérdéseiről
Előadó: Polgármester
2.) A Sándor Metternich kastély udvarában új sportpályák építése tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás megindításáról szóló Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testület 122/2019.(V.30.) határozata módosításáról
Előadó: Polgármester 
3.) „Az Egészségházban kialakítandó röntgendiagnosztika helyéül szolgáló helyiség építése” tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás megindításáról
Előadó: Polgármester
4.) A zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések támogatására kiírt pályázatról
Előadó: Polgármester
5.) Biatorbágy 1065/7 hrsz-ú ingatlan elővásárlási jog lemondásával öszefüggő kérdésekről
Előadó: Polgármester
6.) M1 autópálya 3 sávra bővítésének környezetvédelmi engedélyéről
(a napirendhez tartozó előterjesztés pótanyagként kerül kiküldésre)
Előadó: Polgármester
7.) A kitüntetések, cím alapításáról és adományozásának rendjéről szóló többször módosított 3/2001.(04.10) Ör. számú rendelet módosításáról
Előadó: Polgármester
8.)

Biatorbágy Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 7/2019. (III. 01.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Előadó: Polgármester

09.) A „Vállalkozási szerződés a Biatorbágy, Nagy utca 452/1 hrsz-ú ingatlanra tervezett új óvoda építésére és környezetrendezésére vonatkozóan” tárgyban kiírt közbeszerzési eljárás elbírálásáról - ZÁRT
Előadó: Polgármester
10.) „Biatorbágy Városépítészetéért Díj” adományozásáról - ZÁRT
Előadó: Polgármester

Pótanyag:

Biatorbágy, 2019. július 12.

Tarjáni István s.k.
polgármester

 

2019-07-17 16:00