Képviselő-testületi ülés 2019.09.26.

MEGHÍVÓ

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. szeptember 26-án (csütörtökön), 15.00 órakor a Városháza tanácstermében (102. terem) képviselő-testületi ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Állampolgári bejelentések
A polgármester beszámolója két ülés közötti időszak eseményeiről
Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

1.) A Budaörsi Rendőrkapitányság kapitányságvezetői beosztásának véleményezéséről
Előadó: Polgármester
2.) A Viabusz bevezetésével kapcsolatos kérdésekről
Előadó: Polgármester
3.) Biatorbágy hatályos településrendezési eszközeinek módosítására, az Antenna Hungária Zrt. részéről érkezett telepítési tanulmányterv befogadásáról és településrendezési szerződés előkészítéséről
Előadó: Polgármester
4.) Bizottságok beszámolója a 2019. évről
Előadó: Polgármester
5.) Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez való 2020. évi csatlakozásról
Előadó: Polgármester
6.) A Boldog Gizella Alapítvánnyal kötendő Együttműködési Megállapodásról
Előadó: Polgármester
7.) A Sportpark működtetésével kapcsolatos feladatokról
Előadó: Polgármester
8.) Köznevelési pályázattal kapcsolatos kérelemről
Előadó: Polgármester
9.) A Rákóczi Szövetség beiratkozási program támogatásáról
Előadó: Polgármester
10.) Biatorbágy 092/2 és 092/3 hrsz-ú ingatlan művelési ág változtatásáról
Előadó: Polgármester
11.) Tópark településrendezési szerződésének módosításáról
(a napirendhez tartozó előterjesztés pótanyagként kerül kiküldésre)
Előadó: Polgármester
12.) A Gördülő Fejlesztési Tervről az ivóvíz és csatornahálózat vonatkozásában
Előadó: Polgármester
13.) Biatorbágy 3414/2 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonásáról
Előadó: Polgármester
14.) Biatorbágy Város Képviselő-testülete 7/2019. (III. 1.) költségvetési rendeletének módosításáról
Előadó: Polgármester
15.)

Tájékoztatások, javaslatok

16.) Tisztségviselői, bizottsági előterjesztések
17.) Gyermekszületési támogatás megállapítása iránti kérelem ügyében benyújtott fellebbezés elbírálásáról - ZÁRT
18.) Javaslattétel Pest Megye Önkormányzata által alapított kitüntetésekre – ZÁRT
Előadó: Polgármester
19.) A „Sándor Metternich kastély udvarában új sportpályák építése” tárgyban kiírt közbeszerzési eljárás elbírálásáról – Zárt
(a napirendhez tartozó előterjesztés pótanyagként kerül kiküldésre)
Előadó: Polgármester

Pótanyag:

Biatorbágy, 2019. szeptember 20.

Tarjáni István
Polgármester
 

2019-09-26 15:00