Képviselő-testületi ülés 2019.11.28.

MEGHÍVÓ

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. november 28-án (csütörtökön), 15.00 órakor a Városháza tanácstermében (102. terem) képviselő-testületi ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Állampolgári bejelentések
A polgármester beszámolója két ülés közötti időszak eseményeiről
Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

1.) A budaörsi rendőrkapitány kérése jutalmazásra
Előadó: Polgármester
2.) Biatorbágy Város Új Településrendezési Eszközeinek elfogadásával összefüggő kérdésekről
  • Településszerkezeti Terv módosításáról
  • Helyi Építési Szabályzat megalkotásáról

Előadó: Polgármester

3.) Változtatási tilalom Biatorbágy, Rákóczi utca melletti, különleges rekreációs területre vonatkozóan
Előadó: Polgármester
4.) A „Carhivum” Telepítési Tanulmánytervéről
Előadó: Polgármester
5.) Antenna Hungária Településrendezési szerződéséről
Előadó: Polgármester
6.) A Főépítészi megbízási szerződés módosításáról
Előadó: Polgármester
7.) A Defactoring beruházással kapcsolatos kérdésekről
(a napirendhez tartozó előterjesztés pótanyagként kerül kiküldésre)
Előadó: Polgármester
8.) Megállapodás a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátásának biztosításáról a 2020 évre vonatkozóan
Előadó: Polgármester
9.) A járóbeteg - szakellátás igénybevételéről szóló 2020 évre vonatkozó Együttműködési Megállapodásokról
Előadó: Polgármester
10.) Biatorbágy Város Önkormányzata 2020. évi munkatervéről
Előadó: Polgármester
11.) Biatorbágy Város Önkormányzata 2020. évi rendezvénytervéről
Előadó: Polgármester
12.) A Sportpark működtetésével kapcsolatos feladatokról
Előadó: Polgármester
13.) A Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötött Együttműködési Megállapodás felülvizsgálatáról
Előadó: Polgármester
14.) Bölcsődefejlesztés pályázattal kapcsolatos közbeszerzés kiírásáról
Előadó: Polgármester
15.) PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2018/2 azonosító számú támogatott pályázathoz kapcsolódó többlettámogatási igény benyújtásáról
Előadó: Polgármester
16.) Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekkel kapcsolatos - Kossuth Ferenc- Kossuth Lajos utcák szilárd burkolatú felújítása és csapadékvíz-elvezetése- közbeszerzés kiírásáról
Előadó: Polgármester
17.) WIFI EU pályázatról
Előadó: Polgármester
18.) Iharosi tábor üzleti- és üzemeltetési tervéről
Előadó: Polgármester
19.) Fonyódligeti üdülő üzleti- és üzemeltetési tervéről
Előadó: Polgármester
20.) A Biatorbágy 3676 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről
Előadó: Polgármester
21.) A Biatorbágy 3871/13 és 3871/14 hrsz-ú ingatlanok értékesítéséről
Előadó: Polgármester
22.) A Biatorbágy 4221 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről
Előadó: Polgármester
23.) A hétvégi különjárati személyszállítással összefüggő kérdésekről
Előadó: Polgármester
24.) Biatorbágy 3402 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonásáról
Előadó: Polgármester
25.) Juhász Ferenc Művelődési Központ 2020. évi kiemelt rendezvényein a fellépői költségek biztosításáról
Előadó: Polgármester
26.) A Biatorbágyi Gólyafészek Bölcsőde 2019. évi költségvetési előirányzat átcsoportosítási kérelméről
Előadó: Polgármester
27.) A Benedek Elek Óvoda 2019. évi többletkérelmeinek módosítása
Előadó: Polgármester
28.) A Polgármesteri vis maior céltartalék felhasználásáról
Előadó: Polgármester
29.) „Önkormányzatok ellenőrzése – Integritás- és belső kontrollrendszer” című számvevőszéki ellenőrzési jelentés intézkedési tervéről
Előadó: Jegyző
30.) Biatorbágy Város Önkormányzata 2020. évi belső ellenőrzési tervéről és a stratégiai ellenőrzési tervéről
Előadó: Jegyző
31.) A 2020. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotásáról
Előadó: Polgármester
32.) Biatorbágy Város Képviselő-testülete 7/2019. (III. 1.) költségvetési rendeletének módosításáról
Előadó: Polgármester
33.)

Tájékoztatások, javaslatok

34.) Tisztségviselői, bizottsági előterjesztések
35.) A 12 lakásos MÁV társasház megvásárlásáról – ZÁRT
(a napirendhez tartozó előterjesztés pótanyagként kerül kiküldésre)
Előadó: Polgármester
36.) A Farkas-Gáspár Mónika Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottsági tagságáról való lemondása és új Felügyelő Bizottsági tag választása – ZÁRT
Előadó: Polgármester

Pótanyag:

Biatorbágy, 2019. november 21.

Tarjáni István
Polgármester
 

2019-11-28 15:00