Képviselő-testületi ülés 2020.07.13.

MEGHÍVÓ

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. július 13. napján (hétfőn), 15.00 órakor a Városháza tanácstermében (102. terem) képviselő-testületi ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Napirend:

1.) Az Értéktár Bizottság 2020. év munkatervéről és költségvetéséről
Előadó: polgármester
2.) A Német Nemzetiségi Önkormányzattal történő vagyonrendezésről, és az együttműködési megállapodás módosításáról
Előadó: polgármester
3.) A 2020. évi közbeszerzési terv módosításáról
Előadó: polgármester
4.) Hulladékgyűjtés és kapcsolódó szolgáltatások közbeszerzési eljárás megindításáról
Előadó: polgármester
5.) Az új óvoda építési munkálataira kötött vállalkozási szerződés módosításáról
Előadó: polgármester
6.) Biatorbágy Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról
Előadó: polgármester
7.) Beszámoló Biatorbágy Város Önkormányzata 2019. évi útfelújítási programjáról
Előadó: polgármester
8.) Az iskolakezdéssel kapcsolatos kérdésekről
Előadó: polgármester
9.) Biatorbágy, Nagy utca 33. szám alatti ingatlan helyzetéről
Előadó: polgármester
10.) Az önkormányzat saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő négy évre várható összegéről szóló 58/2020.(II.27.) határozat módosításáról
Előadó: polgármester
11.) A Hosszúréti patak átfogó rendezéséről
Előadó: polgármester
12.) Az óvodai csoportszámok és csoportlétszámok meghatározásáról
Előadó: polgármester 
13.) Az önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására kiírt pályázatról – a Gólyafészek Bölcsőde főzőkonyhájának kapacitásbővítéséről
(a napirendhez tartozó előterjesztés pótanyagként kerül kiküldésre)
Előadó: polgármester
14.) Az Összefogás Építési Alap pályázatainak elbírálásáról
Előadó: polgármester
15.) A képviselő-testületi munkaterv módosításáról
Előadó: polgármester
16.) Biatorbágy Város Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 8/2020.(II.28) rendelet módosítása
Előadó: polgármester
17.) Az Új Bázis Kft-vel kötendő településrendezési szerződésről
(a napirendhez tartozó előterjesztés pótanyagként kerül kiküldésre)
Előadó: polgármester
18.) A Biatorbágyi Közösségi Médiaszolgáltató Kft. felügyelő bizottsági tagjának lemondásáról és új tag választásáról – Zárt
Előadó: polgármester
19.) Biatorbágyért Díj adományozásáról – Zárt
Előadó: polgármester
20.) Biatorbágy Városért Életműdíj adományozásáról – Zárt
Előadó: polgármester
21.) "Geréby Imre Köztisztviselői Díj" adományozásáról – Zárt
Előadó: polgármester
22.) "Szász Gyula Egészségünkért Díj" adományozásáról – Zárt
Előadó: polgármester
23.) "Fedák József testnevelési és sport Díj" adományozásáról – Zárt
Előadó: polgármester
24.) „Török Henrik pedagógus díj” adományozásáról – Zárt
Előadó: polgármester
25.) „Szép Porta Biatorbágyért díj” adományozásáról – Zárt
Előadó: polgármester

Pótanyag:

Biatorbágy, 2020. július 9.

Tarjáni István
polgármester
 

2020-07-13 15:00