Kattints rá: Így ünnepelt Biatorbágy

aug20_oriasplakat_kicsi.jpg

Augusztus 20-án, Szent István-napján a vírusveszély miatt a Faluház udvarán felállított sátorban ünnepeltük hazánk születésnapját. A Völgyhíd Televízió munkatársai által rögzített esemény ide kattintva tekinthető meg: KATT. Idén ez alkalom teremtett lehetőséget a városi díjak, kitüntetések átadására. A példaértékű személyek méltatásai az alábbiakban olvashatók.

A város képviselő-testülete 2020-ban a Fedák József Testnevelési és Sport díjat Báder Antalnak a települési sportélet egykori aktív tagjának és mindmáig támogató mecénásának, valamint Farkas István kiváló szkander versenyzőnek ítélte oda. A képviselők a Biatorbágyért kitüntetésre Horváth-Dori Gabriellát a Benedek Elek Óvoda Örökmozgó Alapítványának egyik életre hívóját, a település karitatív tevékenységeinek szervezőjét és megvalósítóját tartották érdemesnek. Biatorbágy Városért Életműdíjasai közé ez évben Joó Csabáné, dr. Dömötör Zsuzsannát választották, aki egészségügyi életpályájával, szakértelmével, életvitelével közmegbecsülést vívott ki magának, így méltán állítható példaként a biatorbágyi polgárok – különös tekintettel a felnövekvő nemzedék – számára. Idén a Szép Porta Biatorbágyért oklevelet és az ezzel járó Szép Porta táblát az Alsó Fő utca 38. szám alatti Kassay család vehette át.

Joó Csabáné, dr. Dömötör Zsuzsanna laudációja:
„Biatorbágy Városért – Életműdíj” kitüntetésre terjesztem fel Joó Csabáné, dr. Dömötör Zsuzsannát, aki kiváló és áldozatos szakmai tevékenysége mellett a társadalmi élet egyéb területein is kiemelkedően eredményes munkát végez. Joó Csabáné, dr. Dömötör Zsuzsannát szüleivel és testvéreivel egy korábbi rendszerváltás forgószele sodorta az akkori Torbágyra a későbbi Biatorbágyra. A szőlész-borász édesapa és gyógyszerész édesanya hamar beilleszkedett a helyi közösségbe. A felcseperedő leánynak a szülői életpálya természetes utat mutatott s így Zsuzsa a gyógyszerészi hivatást választotta. Igen, jól tetszettek érteni, nem munkáról, hanem hivatásról beszéltem. Egyébként ennek igazságáról naponta meggyőződhetnek, ha belehallgatnak a Szent Erzsébet Patikában olykor elhangzó párbeszédekbe. Ám ne ugorjunk hirtelen a mába, hanem haladjunk sorban. A diploma megszerzése után azonnal a munka sűrűjébe csöppent s Biatorbágy akkori egyetlen gyógyszertára gyógyszerészének helyettesítésével, a Patika vezetésével kellett megbirkóznia. Ezután különböző helyettesítési feladatokat kapott, ám mindig igyekezett Biatorbágy közelében tevékenykedni. Ebből a helyzetből időlegesen férjhezmenetele szakította ki, mert állás és lakás lehetőséget a szomszéd megyében kapott. Az iskolatársak barátok mindent elkövettek, hogy Zsuzsa visszakerülhessen szűkebb Pátriájába! Egy másik rendszerváltás forgószele és a gondviselés segítsége kellett ahhoz, hogy ismét Biatorbágyon az akkori település szinte közepén a Szent Erzsébet Patika szakgyógyszerésze lehessen. A megkapaszkodás sikerességét mutatja, vele és általa egy több mint százötven éves gyógyszerész dinasztia fája intenzív növekedésbe kezdett s új hajtásokat, virágot hozott. Munkája során nemcsak gyermekeivel szerettette meg a gyógyszerészi hivatást, hanem többen az egyetemről is nála töltötték gyakorlatukat, tették meg pályájuk első lépéseit. Ma már nyugdíjas, de az egykor négygyermekes, ma éppen tízunokás nagymamát a patikai hívó szó ma is megtalálja, s ha egy-egy nap valamiért /többnyire unokák miatt/ kimarad, akkor már keresik, hiányolják!
Az utóbbi évtizedben egy újabb hívó szóra tudott igent mondani, férjével együtt. Hagyó József atya kérte fel őket, hogy lelkipásztori kisegítőként a helyi katolikus közösség plébánosainak (adminisztrátorainak) munkáját segítsék Bián és Torbágyon egyaránt. Együttműködtek Béla atyával, Atanáz atyával, jelenleg Mészáros Péter és Bohn István plébánosok hitéleti tevékenységét támogatják, és a Boldog Gizella otthonban teljesítenek szolgálatot lelkipásztori kisegítőként. Joó Csabáné, dr. Dömötör Zsuzsanna életpályájával, szakértelmével, életvitelével közmegbecsülést vívott ki magának, sugárzik belőle mindaz, amit őseitől kapott és munkája során tapasztalt: hit, szeretet, emberi tartás. Személye méltán állítható példaként a biatorbágyi polgárok - különös tekintettel a felnövekvő nemzedék – számára.

Horváth-Dori Gabriella laudációja:
BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE „BIATORBÁGYÉRT” kitüntetést adományoz HORVÁTH-DORI GABRIELLA részére aki 1964-ben Kapuváron született, közép és felsőfokú tanulmányait Budapesten végezte, 1987-ben gépészmérnöki diplomát szerzett. Férjével 1992-ben választották családalapításuk helyéül Biatorbágyot, ahol három gyermeke nevelése mellett, hamar sikerült bekapcsolódnia a helyi társadalom életébe, a Torbágyi Plébánia közösségén, a Katolikus Karitászon, majd a gyermekintézményeken keresztül is, így közvetlen tapasztalatokat szerzett a településen támogatást és közösségi összefogást igénylő feladatokról. Aktív közreműködője volt 2001-ben az Örökmozgó Alapítvány életre hívásának, melynek 2001-2018-ig elnöki tisztségét látta el, ezzel magára vállalva az óvoda háttértámogatói teendőit és olyan hagyományteremtő munkát, mint az Óvodai Közlekedési Nap létrehozása, a Kölcsey utcai madár les kiépítésének koordinálása. 2018 óta az alapítvány felügyelő bizottságában segíti a szervezet működését. 2006 óta a Biatorbágyi Benedek Elek Óvoda közvetlen munkatársaként is a város gyermekeiért és az intézményért tevékenykedik. Az adminisztratív feladatok utolérhetetlenül precíz ellátása mellett, élen jár a különböző pályázatok gondozásában, óvodai programok, fejlesztések szervezésében, mellyel biztos hátteret teremt az óvodai nevelő munkának. Karitatív életszemlélete nem csupán a legkisebbek felé nyilvánul meg. A Torbágyi Plébánia segítő munkatársaként élenjárója a karitatív célú kezdeményezések szervezésének, az adományok gyűjtése, szétosztása, az egyházközség ünnepeiben való szerény, de fáradhatatlan koordinátori munkája, a város életének minden mozzanatára kiterjedő figyelme méltóvá teszik a „Biatorbágyért” kitüntetésre.

Báder Antal laudációja:
BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE „FEDÁK JÓZSEF TESTNEVELÉSI ÉS SPORT DÍJ” kitüntetést adományoz BADER ANTAL részére, akinek igazi szenvedélye a magyar sport ügye, a magyar labdarúgás szeretete, a közösségi élet szeretete és támogatása. A magyar politikai és sportélet rangos vezetői és szereplői, évtizedek óta otthonos és szívesen látott vendégek bicskei Fogadójában. A Biatorbágyon 1980-körül megindult főút és autópálya építkezések lehetőségeivel élve, Báder Antal saját pénzéből töltette fel az Iharosban lévő futballpálya addig „teknő alakú” talaját arra a geometriai sík állapotra, amelyen azóta is sportélet zajlik. Ezekben az években, akkortájban rendhagyó módon szervezett kapcsolatépítő kirándulást Ausztriába és Németországba az akkori felnőtt labdarúgó csapat tagjainak. Egy ideig a biatorbágyi felnőtt labdarúgó csapat edzője volt, 1995-1997 között pedig a Viadukt Sportegyesület vezetőségének tagja is. Segítőkészsége révén az erdélyi sportkapcsolataink elindításában is jelentős támogatói szerepet vállalt. Először 1998-ban, majd később is Varga Károllyal együttműködve gondoskodott erdélyi barátaink igényes megvendégeléséről, szeretetteljes fogadásáról. Ez a lelkület és magatartás is hozzájárult a későbbi hivatalos testvérvárosi kapcsolat felvételéhez Gyergyóremetével. Báder Antal építő, építkező alkatú ember, aki türelmes és szívós munkával, rendre megvalósítja elképzeléseit, elhatározásait. Egyénisége nyugalmat és bölcsességet áraszt. Méltó példaképe lehet mai vállalkozóknak és közéleti embereknek egyaránt, akik felismerik jóságát, teremtő egyéniségét.

Farkas István laudációja:
BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE „FEDÁK JÓZSEF TESTNEVELÉSI ÉS SPORT DÍJ” kitüntetést adományoz FARKAS ISTVÁN részére, aki 2015-ben ismerkedett meg a szkanderrel a biatorbágyi nemzeti bajnokságon. Az elmúlt 4 évben 18 érmet szerzett hazai versenyeken, 15-öt nemzetközi versenyeken, valamint egy EB 3. helyet és egy EB és VB aranyérmet (2017 Katowice, 2017 Budapest). 2017-ben az év versenyzőjének választotta az Magyar Szkander Szövetség és több mint 3 éve állandó kerettagja a magyar válogatottnak. Sajnos vele született betegségéből fakadóan csak a bal kezét tudja használni és edzeni, de akaraterejének és kitartásának köszönhetően nem csak junior mozgáskorlátozott, de felnőtt mozgáskorlátozott és ép junior kategóriákban is dobogón végzett. 2020-ban a csehországi Kostice-ben rendezték meg a Visegrad Junior GP kupát (cseh, szlovák, lengyel, magyar indulókkal) ahol bal kézzel 80kg-ban 3. helyet szerezte meg. az OB-n, Kecskeméten mozgáskorlátozott 90kg balkezes kategóriában aranyérmet szerzett, a felnőtt ép versenyzők között pedig 6. helyen szerepelt.

A Kassay-porta laudációja
BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE „SZÉP PORTA BIATORBÁGYÉRT” oklevelet adományoz a KASSAY PORTA – ALSÓ FŐ U.38. részére. A saroktelken meglévő lakóépületet szépen felújították egyszerű és tiszta építészeti elemekkel. A telek zöldfelületei rendezettek a meglévő melléképületet részben felújították, a homlokzati felületeit korábbi állapotban meghagyták, így a meglévő épület eredetisége és hitelessége az értékvédelmi alapelveknek megfelelően mintaszerűen mutatkozik meg. A porta megjelenése példaértékű.
 

2020-08-22 00:27