Képviselő-testületi ülés 2020.10.01.

MEGHÍVÓ

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. október 1. napján (csütörtökön), 15.00 órakor a Városháza tanácstermében (102. terem) képviselő-testületi ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Napirend:

1.) Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez való 2021. évi csatlakozásról
Előadó: polgármester
2.) A Czuczor Gergely Katolikus Általános Iskola és a Biai Református Általános Iskola működésének támogatásáról
Előadó: polgármester
3.) Boldog Gizella Alapítvánnyal kötendő megállapodásról
Előadó: polgármester
4.) A 2020. évi városi Egészségnap kérdéseiről
Előadó: polgármester 
5.) Dr. Szentkereszty Leonóra fogorvos helyettesítéséről, feladat-ellátási szerződés módosításáról
Előadó: polgármester
6.) Dr. Szentkereszty Leonóra helyiséghasználati kérelméről
Előadó: polgármester
7.) A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 9/2009.(10.09.) Ör. rendelet módosításáról
Előadó: polgármester
8.) Az iskolaorvosi feladatok ellátását biztosító pályázat kiírásáról
Előadó: polgármester
9.) A biatorbágyi egészségügyi alapellátás valamint a családsegítő és gyermekjóléti szolgálatban dolgozók COVID szűrési költségének önkormányzat általi átvállalásáról
Előadó: polgármester
10.) A Handel-Kft-vel kötött szerződés módosításáról
Előadó: polgármester
11.) Közbeszerzési eljárás megindításáról Biatorbágy Város közigazgatási területén hó-eltakarítási és síkosság mentesítési feladatok ellátására
Előadó: polgármester
12.) Tájékoztató a Biatorbágy Város Önkormányzata 2020. évi nyári karbantartási tervének végrehajtásáról
Előadó: polgármester
13.) Tájékoztató Biatorbágy Város 2020. évre tervezett beruházási feladatainak alakulásáról
Előadó: polgármester
14.) Nagy utca 33. szám alatti ingatlan leendő funkcióinak meghatározásáról
(a napirendhez tartozó előterjesztés pótanyagként kerül kiküldésre)
Előadó: polgármester 
15.) Települési szennyvízkezelési programról
Előadó: polgármester
16.) Beszámoló Biatorbágy komposztál 2020. évi programról
Előadó: polgármester
17.) A Biatorbágy 3691 hrsz.-ú ingatlan belterületbe csatolásáról
Előadó: polgármester
18.) A Tudáspark területére tervezett szakgimnázium tárgyában kötendő együttműködési megállapodásról
(a napirendhez tartozó előterjesztés pótanyagként kerül kiküldésre)
Előadó: polgármester
19.) A Rákóczi Szövetség beiratkozási programjának támogatásáról
Előadó: polgármester
20.) Tájékoztató a gyermekek nyári gyermekfelügyeletéről
Előadó: polgármester
21.) Tájékoztató a Tehetségbarát Önkormányzati Díj elnyeréséről
Előadó: polgármester
22.) Biatorbágyi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról
Előadó: polgármester
23.) Beszámoló a tanévkezdés tapasztalatairól
Előadó: polgármester
24.) A Biatorbágy 8743/14 és 8743/15 hrsz.-ú ingatlanok egyesítéséről
Előadó: polgármester
25.) A Biatorbágy, 9071 hrsz-ú ingatlant érintő ajándékozási szerződésről
Előadó: polgármester
26.) Az új óvoda területén létesítendő sportpályáról
Előadó: polgármester
27.) A Biatorbágyi Általános Iskola és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola kérelméről
Előadó: polgármester
28.) Biatorbágy, 3175 hrsz-ú ingatlanra bejegyzett elővásárlási joggal kapcsolatos kérelemről
Előadó: polgármester
29.) Biatorbágy, 3450/1 hrsz-ú ingatlan belterületbe csatolásáról
Előadó: polgármester
30.) Biatorbágy Város Önkormányzata és az önállóan működő intézményei közötti együttműködési megállapodások felülvizsgálatáról
Előadó: polgármester
31.) A MF/127/2/2020 számú településképi véleményről
Előadó: polgármester
32.) Pest megye Környezetvédelméért Díjról (zárt)
Előadó: polgármester
33.) A helyi értékvédelmi pályázatok elbírálásáról (zárt ülés)
Előadó: polgármester
34.) A 3684/2 hrsz-ú ingatlant érintő ajándékozási szerződésről (zárt ülés)
Előadó: polgármester
35.) A 3685 hrsz-ú ingatlant érintő ajándékozási szerződésről (zárt ülés)
Előadó: polgármester
36.) A 3686 és 3689 hrsz.-ú ingatlanokat érintő ajándékozási szerződésről (zárt ülés)
Előadó: polgármester
37.) A 3690/2 hrsz-ú ingatlant érintő ajándékozási szerződésről (zárt ülés)
Előadó: polgármester
38.) A 8905, 8961, 8963, 8964 hrsz.-ú ingatlanokat érintő ajándékozási szerződésről (zárt ülés)
Előadó: polgármester
39.) Baumann Dental és Marketing Kft praxiseladási kérelméről (zárt ülés)
Előadó: polgármester
40.) Biatorbágy 019/19 hrsz-ú földrészlet megosztását követő ajándék elfogadásáról (zárt ülés)
Előadó: polgármester
41.) Biatorbágy 0210/1 hrsz-ú ingatlan értékesítésére kiírandó pályázatról (zárt ülés)
Előadó: polgármester
42.) Biatorbágy, Nagy utca 22. számú ingatlan értékesítésére kiírandó pályázatról (zárt ülés)
Előadó: polgármester
43.) A Biatorbágy, 3866/4 hrsz.-ú ingatlan értékesítésére kiírandó pályázatról (zárt ülés)
Előadó: polgármester
44.) Magyar Telekom Nyrt Bázisállomás 0202/1 hrsz kérelméről (zárt ülés)
Előadó: polgármester
45.) Javaslattétel a Pest Megye Önkormányzata által alapított kitüntetésekre (zárt ülés)
Előadó: polgármester
46.) Tudáspark területének földhaszonbérbe adásáról (zárt ülés)
Előadó: polgármester

Pótanyag:

 

Biatorbágy, 2020. szeptember 24.

Tarjáni István
polgármester
 

2020-10-01 15:00