Oktatási, Kulturális és Egészségügyi Bizottság 2020.09.28.

MEGHÍVÓ

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Kulturális és Egészségügyi Bizottság 2020. szeptember 28. napján, hétfőn, 1600órai kezdettel rendes ülést tart a Városháza 102-es tanácstermében, melyre tisztelettel meghívom.

Napirend

1.) Beszámoló a tanévkezdés tapasztalatairól
2.) Oktatási-nevelési intézmények beszámolója a 2019/2020-as tanévről-átruházott hatáskör
3.) A Karikó János Könyvtár 2020. évi munkatervéről-átruházott hatáskör
4.) A Czuczor Gergely Katolikus Általános Iskola és a Biai Református Általános Iskola működésének támogatásáról
5.) Az Értéktár Bizottság áthúzódó projektek vizsgálatáról és a megvalósítási ütemezésről
6.) Dr. Szentkereszty Leonóra helyiséghasználati kérelméről 
7.) Dr. Szentkereszty Leonóra fogorvos helyettesítéséről- feladat-ellátási szerződés módosításáról 
8.) A Rákóczi Szövetség beiratkozási programjának támogatása
9.) A 2020. évi városi Egészségnap kérdéseiről
10.) Boldog Gizella Alapítvánnyal kötendő megállapodásról
11.) Szakmai beszámoló a Boldog Gizella Alapítvány által vállalt személyszállításról-átruházott hatáskör
12.) A Biatorbágyi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai Program és SZMSZ módosításáról - átruházott hatáskör
13.) A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 9/2009.(10.09.) Ör. rendelet módosításáról
14.) Beszámoló a Polgármester által átruházott hatáskörben, 2020. II. negyedévben, szociális ügyekben hozott döntésekről- átruházott hatáskör 
15.) Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez való 2021. évi csatlakozásról
16.) A Gólyafészek Bölcsőde 2020/2021 évi pedagógiai tervének jóváhagyásáról-átruházott hatáskör
17.) Az iskolaorvosi feladatok ellátását biztosító pályázat kiírásáról
18.) A Biatorbágyi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról
19.) Tájékoztató a gyermekek nyári gyermekfelügyeletéről
20.) Tájékoztató a Tehetségbarát Önkormányzati Díj elnyeréséről
21.) Tájékoztató az új óvoda építéséről és a bölcsőde bővítéséről
22.) Az új óvoda területén létesítendő sportpályáról
23.) A biatorbágyi egészségügyi alapellátás valamint a családsegítő és gyermekjóléti szolgálatban dolgozók COVID szűrési költségének önkormányzat általi átvállalásáról
24.) Pest megye Környezetvédelméért Díjról (zárt)
25.) Baumann Dental és Marketing Kft praxiseladási kérelméről (zárt)
26.) Ifjúság támogatására kiírt pályázat elbírálásáról (Egyéb nem iskolai végzettségek támogatása)(zárt) - átruházott hatáskör
27.) Javaslattétel a Pest Megye Önkormányzata által alapított kitüntetésekre (zárt)

 

Biatorbágy, 2020. szeptember 23.

Varga László sk.
elnök

 

2020-09-28 16:00