Képviselő-testületi ülés 2020.10.29.

MEGHÍVÓ

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. október 29. napján (csütörtökön), 15.00 órakor a Városháza tanácstermében (102. terem) képviselő-testületi ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Állampolgári bejelentések
A polgármester beszámolója két ülés közötti időszak eseményeiről

Napirend:

1.) Biatorbágy Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 8/2020. (II.28.) rendelet módosításáról
Előadó: polgármester
2.) Az új óvoda területén létesítendő sportpályáról
Előadó: polgármester
3.) Benedek Elek Óvoda 2020/2021-es nevelési évének munkatervéről
Előadó: polgármester
4.) Az egészségügyi körzetek megállapításáról szóló rendelet módosításáról
Előadó: polgármester
5.) A VEKOP-5.3.2-15 Fenntartható közlekedésfejlesztés Pest megyében c. pályázatról
(a napirendhez tartozó előterjesztés pótanyagként kerül kiküldésre)
Előadó: polgármester 
6.) Az Egészségügyi Kft-vel kötött közreműködői megállapodás módosításáról
Előadó: polgármester
7.) A Nézz Más Szemmel Nonprofit Kft telephely bejegyzési kérelméről
Előadó: polgármester
8.) Tájékoztató a városi konzultációról
Előadó: polgármester
9.) A Naphegy köz vízellátásáról
(a napirendhez tartozó előterjesztés pótanyagként kerül kiküldésre)
Előadó: polgármester
10.) Biatorbágy Gördülő Fejlesztési Tervéről a 2021-2035 időszakra vonatkozóan
Előadó: polgármester
11.) Biatorbágy 071/7 és 7721/7 hrsz.-ú ingatlanok (Hosszúréti patak) tulajdon átruházása
Előadó: polgármester
12.) A Biatorbágy, 3434/12 hrsz-ú ingatlan belterületbe csatolása
Előadó: polgármester
13.) Biatorbágy helyi klímastratégiájáról
Előadó: polgármester
14.) Tehetségbarát Önkormányzati Díjjal elnyert támogatás felhasználásáról
Előadó: polgármester
15.) Jégpálya létesítéséről
Előadó: polgármester
16.) Biatorbágy barnamezős területeinek lehatárolásáról
Előadó: polgármester
17.) Az Újszülöttek Parkjáról
Előadó: polgármester
18.) Az iharosi tábor üzleti tervéről
Előadó: polgármester
19.) A fonyódligeti üdülő üzleti tervéről
Előadó: polgármester
20.) Az új óvoda vállalkozási szerződésének módosításáról
Előadó: polgármester
21.) A „Biatorbágy felszíni csapadékvíz-elvezető létesítményeinek fejlesztése, a települési vízgazdálkodás korszerűsítése” építési beruházásra kötött vállalkozási szerződés módosításáról
Előadó: polgármester
22.) A Biatorbágy, belterület 9285/2 hrsz. alatt felvett ingatlan használatba adásáról
Előadó: polgármester
23.) Az illegális hulladéklerakók felszámolását célzó pályázatról
Előadó: polgármester
24.) Az Értéktár Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzatáról
Előadó: polgármester
25.) Tájékoztatások, javaslatok
26.) Az Értéktár Bizottság tisztújításáról – (ZÁRT)
Előadó: polgármester
27.) Ingatlanvásárlásokról (Tüzép, Szilvamag)– (ZÁRT)
Előadó: polgármester
28.) Nagy utca 22. (hrsz. 204/1.) kiírt pályázatra beérkezett anyagokról – (ZÁRT)
Előadó: polgármester
29.) A 3866 hrsz-ú ingatlanra kiírt pályázatra beérkezett anyagokról – (ZÁRT)
Előadó: polgármester
30.) Az ifjúsági pályázatok elbírálásáról – (ZÁRT)
31.) Az Új Bázis Ingatlanfejlesztő és-hasznosító Kft.-vel kötött ajándékozási szerződésről– (ZÁRT)
Előadó: polgármester
32.) Viadukt Sport Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatói munkaszerződésének közös megegyezéssel történő felbontásáról, és az új ügyvezető megbízásáról – (ZÁRT)
Előadó: polgármester
33.) A Viadukt Sport Nonprofit Kft. felügyelő bizottsági tagjának lemondásáról és új tag választásáról – (ZÁRT)
Előadó: polgármester
34.) A 0202/1 hrsz-ú ingatlan bérletével kapcsolatos kérdésekről – (ZÁRT)
Előadó: polgármester

Pótanyag:

Biatorbágy, 2020. október 19.

Tarjáni István
polgármester
 

2020-10-29 15:00