Biatorbágy városközpont – torbágyi alközpont előzetes akcióterületi terve

Jelen akcióterületi terv az Integrált Városfejlesztési Stratégiában foglalt célokhoz illeszkedik, az előirányzott fejlesztések, az IVS-ben
megjelenő tematikus és városrészi céloknak megfelelnek, különösen az infrastrukturális fejlesztés, a városi köz-, gazdasági- és kereskedelmi funkciók bővítése, és az értékőrző rehabilitáció céljainak és igényeinek.

Az Integrált Városfejlesztési Stratégia indikatív módon tartalmazza jelen Akció Területi Tervben megjelenő és lehatárolt akcióterületet. Az integrált városfejlesztési stratégiában a tervezett akcióterületi fejlesztések a 4.4.2-es alfejezetben, a „torbágyi alközpont és a városközpont együttes akcióterülete” jelennek meg (IVS 102. oldal). Az alfejezet lényegében az összes, jelen akcióterületi tervben megjelenő fejlesztést indikatív módon tartalmazza, becsült költségeivel együtt.

Mindezeket figyelembe véve, jelen akcióterületi fejlesztési program teljes mértékben igazodik az IVS célrendszeréhez, valamint az IVS-ben indikatív módon megjelenő akcióterületekhez, illetve az akcióterületeken
tervezett fejlesztésekhez.

AttachmentSize
PDF icon Biatorbágy városközpont – torbágyi alközpont előzetes akcióterületi terve21.99 MB