Biatorbágy logo

2021. október 21-én, csütörtökön 18.00 órától az Ürgehegy, Oportó utca 33. szám alatti kisboltnál bemutatkozik a Biatorbágyi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat ürgehegyi tanyagondnoki szolgálata. Sor kerülhet a ViaBusz külterületi betétjártaival kapcsolatos tapasztalatok megbeszélésére, valamint lehetőség kínálkozik a beépítésre nem szánt mezőgazdasági területeken életvitelszerűen tartózkodók igényeinek és az önkormányzat fejlesztési elképzeléseinek egyeztetésére. A városvezetés kéri az érintetteket, hogy tiszteljék meg jelenlétükkel az eseményt. Meghívó a mellékletben.

kerekpar.jpg

Világítást kap a Budapest – Balaton-kerékpárút már kijelölt belterületi szakasza a Viadukt parkolótól a Gizella Otthon és a Pontis Hotel közötti Ybl Miklós sétányon keresztül a Szent László utcán át a Viadukt utcáig. A kivitelezés 2021. október 8-án kezdődik, ezért az építkezés miatt napközben számítani kell a munkagépek miatti területlezárásokra. Térkép a mellékletben.   

Biatorbágy logo

Biatorbágy Város Képviselő-testülete az építésügyi igazgatásban történt jelentős változások következtében módosítani kívánja Biatorbágy város településképe védelmének helyi szabályairól szóló 21/2018. (X.26.) önkormányzati rendeletét. A módosítás a nyilvánosság biztosításával és széleskörű társadalmi bevonással történik, amely érdekében az önkormányzat elektronikus úton partnerségi egyeztetést kezdeményez a lakossággal a mellékelt módosítási javaslatok tárgyában. Kérjük észrevételeiket, javaslataikat 15 napon belül 2021.

drkoveseletmudij.jpg

Gyászoló családja Isten akaratában megnyugodva tudatta az önkormányzattal, hogy életének 90., szentségi házasságának 64. évében Dr. Köves László békés és hálás szívvel visszaadta lelkét Teremtőjének.

bursa.jpg

Biatorbágy Város Önkormányzata csatlakozott a 2022. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz. 

panyi_zs3_0.jpeg

Pányi Zsuzsanna, Pest megye főépítésze, Biatorbágy város tervtanácsának tagja, nyerte el az „Év Főépítésze” díjat. Pányi Zsuzsanna régóta jó kapcsolatot ápol városunkkal, idén Ő helyettesítette a nyári szabadságát töltő Rumi Imre főépítészt, így sokan személyesen ismerhetik településünkön. Az év főépítésze díj indoklása szerint Pányi Zsuzsanna „több mint tízéves települési és tizenöt éves megyei főépítészi munkája során széles körű és szerteágazó szakmai tevékenységet végzett és így nagyban hozzájárult az emberhez méltó és esztétikus környezet létrejöttéhez.

2021_szeptember_korkep_cimlap.jpg

Újságolja többek között, hogy átadták a városi kitüntetéseket, két csoportszobával bővült a bölcsőde, hajrában a 16 tantermes új iskola építése, elindultak a ViaBusz ellenirányú és külterületi járatai, szelektív hulladékgyűjtő edényeket kap minden biatorbágyi háztartás, hamarosan kezdődik a Szeptembeer és pótvárosünnep. A lap már nyomdában, elektronikus formája itt tölthető le.

viabuszlogo.jpg

2021. szeptember 1-jétől az eddigi egyirányú helyi közösségi közlekedés ViaBuszai ellenirányban haladó járatokkal egészülnek ki. A fejlesztés lehetővé teszi, hogy a járművek a település külterületeire is eljussanak. A külterületi betétjáratok egyelőre kísérleti jelleggel – elsősorban az iskolák órarendjéhez igazodva – szolgálják ki az üdülőterületeken és a beépítésre nem szánt mezőgazdasági területeken életvitelszerűen tartózkodók igényeit. A szeptember 1-jétől érvényes menetrendet a melléklet tartalmazza. A táblázat hamarosan megjelenik a megállói táblákon, valamint a ViaBUsz honlapján is.

60_kuka.jpg

A hulladékkezelési közszolgáltatási díj fizetését az önkormányzat átvállalja annak a 85. életévét betöltött egyedül élő kérelmezőnek, aki Biatorbágy város közigazgatási területén bejelentett állandó lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkezik a kérelmező bejelentett állandó lakóhelyéül, tartózkodási helyéül szolgáló ingatlanra vonatkozóan, amennyiben a kérelmező 60 literes űrtartalmú gyűjtőedényt használ és erre kötött a közszolgáltatóval szerződést, vagy külterületen megvalósuló zsákos gyűjtés esetén heti egy 60 literes zsák ürítésére. A díjfizetési mentességet írásban kell igényelni. A kérelem benyújtásához szükséges nyomtatvány a mellékletből tölthető le.

Biatorbágy logo

2021. szeptember 1-jéig újra megnyílt az Összefogás Építési Alap belterületi pályázata. Pályázatot nyújthat be minden legalább három különböző helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan tulajdonosaiból összeálló közösség, amely a köz érdekeit szolgáló beruházást szeretne megvalósítani településünk belterületi részének közterületén. A kiírás pályázatonként legfeljebb 1 millió forintos költségvetésű beruházásokat támogat, amelyből 15 százaléknyi részt a befektetett munkájukon felül megvalósítóknak kell vállalniuk. Bővebb információ a részletes kiírásban.

patriapince.jpg

Az önkormányzat ebben az évben is pályázatot írt ki a helyi jelentőségű építészeti és természeti értékek védelme érdekében. Az igénylés feltételei, szabályai és módja itt érhető el. Egy pályázó maximum 2.000.000,- Ft összegre pályázhat. A benyújtás határideje 2021. augusztus 15. Elbírálás 2021. október 1-jéig.

bialogoszines.jpg

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a 8/2021.(VI.25.) Önk. rendeletet a Biatorbágy Város Helyi Építési Szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 26/2019.(XI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról. Az elfogadott rendelet és mellékletei elérhetők itt.

kerekezz_biatorbagy.jpg

Elkészült az alternatív kerékpárútterv a Szabadság út – Nagy utca nyomvonalára. Az önkormányzat 2021 januárjában rendelte meg a tervezést az itt olvasható 7/2021.(I.27.) számú határozat alapján. A terv az állam által finanszírozni és megépíteni kívánt BuBa nyomvonalára készült, amelynek kivitelezését a tiltakozások miatt a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő felfüggesztette. Bővebb információk itt találhatók.

botkerekpar.jpg

Elkészült és társadalmi vitára kész a Zsámbéki-medence térségének turisztikai lehetőségeire fókuszáló kerékpárforgalmi hálózati terv. A tervjavaslat aktuális változata magyarázatokkal ellátott PDF tervrajz formájában itt érhető el.

forrasprojekt_ortofoto-1.jpg

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 235/2021.(IX. 30.) határozata alapján az önkormányzat lakossági fórumot hirdet a városháza házasságkötő termébe 2021. október 22-én 16.00 órától, amelyre tisztelettel hív minden érintett érdeklődőt.

biatorbagyi_korkep_2021._oktober_cimlap.png

Elektronikusan itt már olvasható a Biatorbágyi Körkép 2021 októberi száma. Papíros változatán már dolgoznak a nyomdagépek. Szerkesztősége minden olyan hírre, eseményre, történésre figyelemmel válogat közvetlen világunk információiból, amely tudomására jut, és amely méltán tarthat számot a biatorbágyiak közérdeklődésre.

Biatorbágy logo

A Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy 2021. október 19-én, kedden, 18 órakor, a Biatorbágy Karinthy Frigyes u. 3. sz. alatti Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola I. emelet 14-es könyvtárszobájában közmeghallgatást tart. Meghívó a mellékletben.

rp_latvanyterv_2.jpg

Magyarország Kormánya a Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános iskola köznevelési céljainak megvalósításához, az intézmény „Oktatási funkciókkal történő bővítéséhez, a konténer tantermek kiváltásához” anyagi támogatást nyújtott. A kiviteli tervek elkészítéséhez 2020-ban (I. ütem) 21.500.000 Ft, 2021-ben (II. ütem) 33.000.000 Ft anyagi forrást biztosított.

Biatorbágy logo

Az Országgyűlés 57/2000. (VI.16) határozata értelmében 2000-től szeptember 30. a helyi önkormányzatok napja Magyarországon. 1990-ben ezen a napon tartották hazánkban az első önkormányzati választásokat.

artwallimage.jpg

A CTP logisztikai holding és az Önkormányzat településrendezési szerződésének megfelelően megkezdődött a Mészárosok útja mellett lévő logisztikai csarnok homlokzatának dekorációs festése.

ask_logo.png

A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság és az Igazságügyi Minisztérium közötti együttműködésnek köszönhetően az Igazságügyi Minisztérium Budapesti Áldozatsegítő Központ munkatársa, a bűncselekmény áldozatainak:  minél szélesebb körű tájékoztatása, igényeinek felmérése, és annak megfelelő, mihamarabbi kezelésének érdekében fogadóórát tart dr. Siklósi-Dutkay Zoltán. Ha Ön úgy érzi, segítségre szorul, keresse fel a szakembert a Budaörsi Rendőrkapitányság épületében (2040 Budaörs, Szabadság út 160.) az alábbi időpontban: 2021. szeptember 14. 09:00 – 11:30

volan.jpg

A Volánbusz Zrt a melléklet levélben tájékoztatta önkormányzatunkat a 778 Budapest – Biatorbágy – Páty – Budajenő – Zsámbék autóbuszvonal útvonalának módosításáról, amelynek indokául a Páty felöl érkezők gyorsabb Budapestre jutását, valamint vasúti ráhordásának biztosítását nevezték meg.

iskolakezdés illusztráció

Gyermekenként 15 ezer forint iskolakezdési támogatásban részesülhetnek a szociálisan rászoruló biatorbágyi első osztályosok szülei. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Egyes gyermekjóléti ellátásokról szóló 8/2009.(10.30) számú rendeletébe 2021 májusában emelte be az iskolakezdési támogatásról szóló rendelkezést, amely lehetővé teszi a rászoruló szülőknek a gyermekenként 15.000,-Ft támogatás folyósítását.

nanasi.jpg

Évek óta támogatja az önkormányzat a helyi természeti és épített értékek megőrzését. Ennek egyik eleme az értékvédelmi pályázat, amelyről Nánási-Kézdy Tamás önkormányzati képviselő, a helyi értéktár- és a pénzügyi bizottság elnöke nyilatkozott.

deponia_logo.jpg

Biatorbágyon a „Hulladékgyűjtés és kapcsolódó szolgáltatások” tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás elbírálása értelmében továbbra is a DEPÓNIA Hulladékkezelő és Településtisztasági Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság látja el a hulladékkezeléssel kapcsolatos közfeladatokat. Az új szerződéssel kapcsolatos változásokról a mellékelt tájékoztató és hulladéknaptár nyújt bővebb információt.

napsugar_jatszoter_masolat.jpg

Május 29-én, szombaton délután 15 órától új fényében tündököl a Napsugár játszótér a Petőfi közben. A megnyitón a Pöttyös Pajtik játékmestere Szalay Zsombor kívánságra hajtogatott lufifigurákkal és óriásbuborékokkal várja az érdeklődőket. A gyereknapra átadott játszóteret a bölcsőde bővítése érdekében költöztette új helyszínre és újította fel az önkormányzat. Az építkezések hátteréről Nánási-Kézdi Tamás képviselő, bizottsági elnök nyilatkozott a Völgyhíd Televíziónak, amely interjú itt tekinthető meg.

forraspalya.jpg

Elkészült a Forrás Sportközpont pályájának borítása. A hátralévő munkák – például a zöld felületek beültetése, a parkolók kialakítása, a világítás bekötése, a labdafogó háló felszerelése – alatt az építő engedélyezte, hogy a műszaki átadás részeként a Viadukt SE korosztályos sportolói hétfőtől szerdáig teszteljék a létesítményt. A sportpálya hivatalos átadása a tervek szerint július 1-jén lesz.

penzes_laszlo_ev_rendore.jpg

Dr. Pintér Sándor, Magyarország belügyminisztere, április 24-én a Rendőrség Napján Pénzes László címzetes rendőr főtörzszászlósnak Év Rendőre Miniszteri Díjat adományozott. A Budaörsi Rendőrkapitányság Biatorbágyon szolgálatot teljesítő körzeti megbízottja a közrendvédelmi kategóriában nyújtott kiemelkedő szakmai tevékenységéért kapta ezt az elismerést.