200/2019. (VIII.27.) határozata Ingatlan vásárlással összefüggő kérdésekről - a Biatorbágy 04/25 hrsz-ú ingatlan adásvételi szerződéséről

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének
200/2019. (VIII.27.) határozata

Ingatlan vásárlással összefüggő kérdésekről - a Biatorbágy 04/25 hrsz-ú ingatlan adásvételi szerződéséről

 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:

 

1)     oktatásfejlesztés céljára – a korábban a 108/2019. (V. 2.) határozatában meghatározott feltételeknek megfelelően – megvásárolja a magánszemélyek tulajdonában lévő Biatorbágy 04/25 hrsz-ú ingatlant,

2)     a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a végleges adásvételi szerződést megkösse az előszerződésben meghatározott vételáron, azzal a kikötéssel, hogy az Eladók kötelesek az Ingatlanok belterületbe vonása és telekrendezése érdekében eljárni és annak költségeit viselni, valamint együttműködni, és az Önkormányzat jogosult a szerződéstől minden külön érdekigazolás nélkül írásbeli nyilatkozattal elállni abban az esetben, ha az ingatlan más célú hasznosításához az illetékes hatóságok 2019. december 31-ig a hozzájárulásukat nem adják meg.

 

Határidő:azonnali

Felelős:Polgármester, Jegyző

Végrehajtásért felel:Szervezési Osztály

AttachmentSize
PDF icon Letöltés84.77 KB