Megyei kitüntetést kaptak

Biatorbágy díjai, elismerései

Pest–Pilis–Solt vármegye 353 évvel ezelőtt, 1659. december 4-én jött létre. Pest Megye Közgyűlése 1999-ben ezt az évfordulót megyenappá nyilvánította. Ebből az alkalomból évente ünnepi közgyűlés tart, amelyen átadják a megyei kitüntető díjakat, elismerve a közművelődés, a tudomány és a kultúra, az építészet, a környezetvédelem, valamint a közbiztonság és a társadalmi összetartozás érdekében tett erőfeszítéseket. Alább a biatorbágyi díjazottak nevét és azt a méltatást közöljük, amellyel az önkormányzat ajánlotta őket.

Pest–Pilis–Solt vármegye 353 évvel ezelőtt, 1659. december 4-én jött létre. Pest Megye Közgyűlése 1999-ben ezt az évfordulót megyenappá nyilvánította. Ebből az alkalomból évente ünnepi közgyűlés tart, amelyen átadják a megyei kitüntető díjakat, elismerve a közművelődés, a tudomány és a kultúra, az építészet, a környezetvédelem, valamint a közbiztonság és a társadalmi összetartozás érdekében tett erőfeszítéseket. Alább a biatorbágyi díjazottak nevét és azt a méltatást közöljük, amellyel az önkormányzat ajánlotta őket.

2013-ban a Pest Megye Önkormányzata által alapított Pest Megye tudományos díjat városunk polgára, Dr. Csath Magdolna vehette át dr. Szűcs Lajos közgyűlési elnöktől, valamint helyettesétől. 

Dr. Csath Magdolna

Dr. Csath Magdolna közgazdász, egyetemi tanár, akinek személye médiaszereplései, publikációi által Pest megyében, de országosan is közismert. Csath Magdolna tudományos tevékenységére, kutatásaira, eredményeire itthon és külföldön számos szakmai, valamint társadalmi szervezet tart igényt. Több mint száz publikációja jelent meg itthon és külföldön, több nemzetközi szaklap szerkesztőbizottságának tagja. Már hosszú ideje dolgozik azon, hogy a hazai kisvállalkozók helyzete javuljon. Ezért alapította – másokkal együtt – a Mozgalom a Magyar Vállalkozásokért nevű civilszervezetet is. A gödöllői Szent István Egyetem Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézetének professzora, ahol a tanítás és a kutatás mellett doktorandusz hallgatók szakmai fejlődését segíti. Külföldre is gyakran hívják előadni. Idén ősszel például a Prágai Közgazdaságtudományi Egyetemen tanított. Biatorbágyra költözése óta aktív részese a helyi közéletnek. Tagja a Biatorbágyi Civil Tanácsadó Testületnek, megálmodója a Biatorbágy a vállalkozókért, vállalkozók Biatorbágyért eseménysorozatnak, aktív segítője az önkormányzati munkának. 2013 szeptembere óta tagja a helyi pénzügyi és stratégiai bizottságnak. Mindemellett számos, a közéletben is hasznosítható tudományos publikáció, felmérés kötődik nevéhez. Legutóbb éppen a biatorbágyi vállalkozók körében végzett kérdőíves felmérést arról, hogy hogyan tudná az önkormányzat jobban támogatni tevékenységüket, illetve hogy ők mivel tudnának hozzájárulni Biatorbágy fejlődéséhez.

2013-ban a Pest Megye Önkormányzata által alapított Pest Megye Közbiztonságáért díjat a Biatorbágyi Ifjúsági Bűnmegelőzési Klub kapta. A kitüntetést Pénzes László rendőr főtörzszászlós, a biatorbágyi polgárőrség által működtetett – az önkormányzat és a budaörsi rendőrség által támogatott – klub vezetője, valamint Lakatos József és Balassa Antónia gyermek klubtagok vették át.

 A Biatorbágyi Ifjúsági Bűnmegelőzési Klub a Biatorbágy Közbiztonságáért Alapítványon belül működik. 2006-ban alakult. Elsődleges célja az ifjúsági bűnmegelőzés, mivel egyre több fiatal kerül kapcsolatba a bűnözéssel, akár mint áldozat, akár mint elkövető. A klubba többnyire12–18 évesek járnak, de ismerkedés, tanulás és szoktatás céljából kisebbeknek, óvodásoknak is szerveznek célprogramokat. A heti két alkalommal tartott foglalkozásokon a közös játék és az együttlét örömén kívül olyan fontos témákat beszélnek meg a gyerekek, mint a bűnmegelőzés, az áldozattá válás megelőzése, a leggyakoribb bűncselekmények, a bűnelkövetés, valamint a kábítószerek használatának következményei és káros hatásai, büntetőjogi problémák, fizikailag veszélyes helyzetek. A gyerekek természetesen megoszthatják az iskolai, baráti, családi és egyéb személyes problémáikat is. A konfliktushelyzetek feloldási lehetőségein túl számos olyan gyakorlati tudást, tapasztalatot is szerezhetnek a klub tagjai, amelyhez egyéb körülmények között nem vagy csak igen körülményesen juthatnának hozzá. Jártasságot szerezhetnek a polgárőrök, a rendőrök, a tűzoltók, a mentők munkájában, ellenőrzött körülmények között kipróbálhatják a ruházatukat, az eszközeiket, a járműveiket. A gyalogos, kerékpáros és robogós közlekedési szabályok elsajátításán túl a klub lehetőséget ad a járművezetői képességek kipróbálására, elősegíti a vezetői engedélyek megszerzését. A tagok támogatást kapnak a továbbtanuláshoz és elhelyezkedéshez. Tudásukat, rátermettségüket felkérésre a gyermekek a nagyközönségnek is bemutatják a szakmájukba vágó környékbeli rendezvényeken. A klub szívesen lát más településekről érkezőket is a soraiban a kölcsönös megértés és viszonosság jegyében.

A Pest Megye Önkormányzata által alapított Pest Megye Környezetvédelméért díjat a Biatorbágyi Tájvédő Kör Egyesület nevében Tüske Emil elnök vette át.

A Biatorbágyi Tájvédő Kör Egyesületet 1989 óta a település egyik legaktívabb civilszervezete. Évente szerveznek programokat, akciókat a madarak és fák napjához, a víz világnapjához kötődően. Szívesen kapcsolódnak az országos rendezvényekhez, mint például a TeSzedd! szemétgyűjtési akció. Kezdeményezői és éltetői a Biatorbágy és Etyek közötti platánfasor ültetésének, a fák gondozásának, öntözésének, pótlásának. Szerteágazó közéleti tevékenységük folytán szoros kapcsolatot tartanak a Biatorbágyi Nagycsaládosok Egyesületével, a Fiatalok a Fiatalokért Egyesülettel, a BIKE Biatorbágyi Természetbarát és Kerékpáros Egyesülettel, az önkormányzat intézményeivel, a családsegítő központtal és az önkormányzattal is. Tevékenyen vesznek részt Biatorbágy és környéke értékvédő munkájában. Szorgalmazói és segítői voltak a helyi értékvédelmi rendelet megalkotásának, koordinátorai a Budavidék Zöldút-mozgalom működésének és bővítésének, megálmodói és kivitelezői a biai halastó Madárles néven ismert és közkedvelt kirándulóhelye kialakításának. Honlapjukon (www.biatorbagy.org) népszerűsítik a környezettudatos életvitelt.

2013-12-11 17:40