Képviselő-testületi ülés 2018.02.22.

MEGHÍVÓ

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. február 22-én (csütörtökön), 15.00 órakor a Városháza tanácstermében (102. terem) képviselő-testületi ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Állampolgári bejelentések
A polgármester beszámolója két ülés közötti időszak eseményeiről
Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

 

Napirend

1.) Beszámoló a Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottság 2017. évi működéséről
Előadó: Bizottsági Elnök
2.) A 2018. évi Egészségnappal összefüggő kérdésekről
Előadó: Polgármester
3.) A járóbeteg-szakellátás működtetésével összefüggő kérdésekről - működési engedélyek módosításáról
Előadó: Polgármester
4.) Az iskolaorvosi feladatok ellátását biztosító pályázat kiírásáról
Előadó: Polgármester
5.) A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 9/2009. (10.30.) Ör. számú rendelet valamint az élelmezési nyersanyagnormákról és a fizetendő térítési díjakról szóló 13/2008. (10.03.) Ör. számú rendelet módosításáról
Előadó: Polgármester
6.) A Gólyafészek Bölcsőde nyári zárva tartásáról
Előadó: Polgármester
7.) Óvodai, bölcsődei beiratkozás időpontjainak meghatározásáról
Előadó: Polgármester
8.) Benedek Elek Óvoda továbbképzési Tervéről
Előadó: Polgármester
9.) A Juhász Ferenc Művelődési Központ 2018. évi rendezvénytervéről
Előadó: Polgármester
10.) Biatorbágyon működő civil szervezetek 2017. évi támogatási pályázatainak elszámolásáról
Előadó: Polgármester
11.) Biatorbágy Város Önkormányzati tulajdonú ingatlanainak kezeléséről, és az ingatlanok kezelésének új módjáról
Előadó: Polgármester
12.) A természeti környezet (külterületek) felzárkóztatásáról - ÉrtékTérkép Kft. által készített megvalósíthatósági tanulmányról
(a napirendhez tartozó előterjesztés pótanyagként kerül kiküldésre)
Előadó: Polgármester
13.) A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő- testületének 12/2014. (V. 05.) önkormányzati rendelete módosításáról
Előadó: Polgármester
14.) Biatorbágy 3703 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonásáról
Előadó: Polgármester
15.) Biatorbágy 3607/1 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonásáról
Előadó: Polgármester
16.) Biatorbágy 95, 110 hrsz-ú földrészletek határrendezéséről
Előadó: Polgármester
17.) Biatorbágyi Közösségi Médiaszolgáltató Nonprofit Kft. Felügyelőbizottságának ügyrendjéről
Előadó: Polgármester
18.) „Biatorbágy Város Önkormányzata kezelésében lévő utak burkolat és csapadékvíz-elvezetés javítási és felújítási munkái” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról
Előadó: Polgármester
19.) Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2017. évi munkájáról
Előadó: Jegyző
20.) A Budakörnyéki Önkormányzati Társulás 2018. évi költségvetéséről
Előadó: Polgármester
21.) Biatorbágy, Etyek, Herceghalom, Páty települések Fogorvosi Ügyeleti Ellátást Biztosító Társulás 2018. évi költségvetéséről
Előadó: Polgármester
22.)

Biatorbágy Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről

Előadó: Polgármester

23.) Tájékoztatások, javaslatok
24.) Tisztségviselői, bizottsági előterjesztések
25.) A felajánlott ingatlanok megvásárlásáról – ZÁRT
Előadó: Polgármester 
26.) Szavazatszámláló bizottsági tagok megválasztásáról – ZÁRT
Előadó: Polgármester
27.) Tájékoztató a peres ügyekről – ZÁRT
Előadó: Polgármester

Bizottsági jegyzőkönyvek:

 

Pótanyag:

Biatorbágy, 2018. február 16.

Tarjáni István

polgármester

2018-02-22 15:00
AttachmentSize
ZIP icon osszes_eloterjesztes_letoltese.zip310.69 MB