Képviselő-testületi ülés 2018.06.13.

MEGHÍVÓ

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. június 13. napján (Szerda), délután 16:00 órakor a Városháza tanácstermében (102. terem) rendkívüli képviselő-testületi ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Napirend

1.) A Biatorbágyi Szennyvíztisztító telep intenzifikációjáról – a Fővárosi Vízművek Zrt-vel 2017. július 3-án kötött kétoldalú Megvalósulási Megállapodás módosításáról
Előadó: Polgármester
2.) CTPark Alpha Kft-vel kötendő településrendezési szerződésről
Előadó: Polgármester

Biatorbágy, 2018. június 12.

Tarjáni István
polgármester

 

2018-06-13 16:00